Groby do likwidacji

Załącznik nr 1 do  procedury związanej

z fizyczną likwidacją grobów

 
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje, że wpłaty z tytułu opłat za prawo do grobu (pokładne) na cmentarzu komunalnym lub ich ponowienie, należy dokonywać na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła numer 09 1020 4027 0000 1202 1119 6104. Każdorazowo w tytule wpłaty należy podać następujące informacje: nazwiska i imiona osób pochowanych w grobie, nr kwatery oraz dane osoby, na którą ma być wystawiona faktura i umowa o przedłużenie prawa dysponowania grobem. W przypadku wątpliwości bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 212 52 94 lub pytania kierować drogą mailową na adres:
cmentarze@zdiz.pila.pl.
Jednocześnie prosimy o niezaokrąglanie wpłacanych kwot.
 
Lista grobów nieopłaconych i przeznaczonych do likwidacji nr 1 z dnia 01.03.2023r.
 

L.P Oznaczenie grobu Nazwiska i imiona osób zmarłych
 
 
Data ważności grobu Nr przechowania (nagrobka, krzyża)
-1- -2- -3- -4- -5-
1/A-8-14,15 NARKIEWICZ ZOFIA, KONRAD 2022r.
1/A-D12-13 JEWSZEL MARCIN 2022r.
1/A-D12-19 PIASEK PIASEK 2022r.
1/A-D23-1,2 MORDAWSCY WANDA STANISŁAWA, ZYGMUNT 2022r.
2/A-3-11,12 PARUSZEWSCY JANINA KRYSTYNA, ANTONI, STANISŁAW 2022r.
2/A-7-15,16 FIGURSCY JÓZEFA, EDMUND 2022r.
2/A-D8-3,4 KRAWCZYK REGINA 2022r.
2/B-4-7,8 SZYFFMANN ANTONINA, JAN, SZULC DANIELA ZOFIA, TADEUSZ 2022r.
2/B-5-20,21 KOWALEWSCY STANISŁAWA, JAN, WACŁAW 2022r.
2/B-11-17,18 ZAWISZEWSCY STANISŁAWA, JÓZEF 2022r.
2/C-D2-1,2 WIATR HENRYK TOMASZ 2022r.
2/D-D2-15 JACH GENOWEFA HONORATA 2022r.
3/A-1-6 WIRBICKA WŁADYSŁAWA, WIRBICKI JULIAN 2022r.
3/A-1-12,13 SAJAK PETRONELA, LEWANDOWSKI JERZY 2021r.
3/A-2-9,10 TOMCZAK JADWIGA WALERIA, ZDZISŁAW 2022r.
3/A-25-5,6 KOPKA MARTA, ADAM FELIKS 2022r.
3/A-32-5,6 WYMYSŁO STANISŁAWA, SYLWESTER 2022r.
3/A-42-6,7 MUCHA MAŁGORZATA, CZESŁAW JÓZEF 2022r.
3/A-44-3,4 PACEWICZ ZOFIA, APOLINARY 2022r.
3/B-4-21 KĘSIK BRONISŁAWA, JÓZEF 2022r.
3/B-11-1,2 OLECHNOWICZ HELENA, WŁADYSŁAW 2022r.
3/C-9-1,2 SOŁTYSIAK MARCIN, RYSZARD STEFAN 2022r.
4/A-2-2,3 KRAWIECCY LUCYNA, FRANCISZEK 2022r.
4/A-8-15,16 SIEGERT ZOFIA CECYLIA, FLORIAN 2022r.
4/A-17-4,5 GACKA ZOFIA, KLEMENS 2022r.
4/A-17-15,16 KOSTRZEWSCY FRANCISZKA, FELIKS 2021r.
4/A-22-10 IWICKA ANTONINA 2022r.
4/A-31-25 ŻAK MARIANNA 2022r.
4/A-35-2,3 PIEŚCIKOWSCY HALINA, JAN 2022r.
4/A-36-2,3 SKRZYPCZYŃSCY STANISŁAWA, JÓZEF 2021r.
4/B-3-7 PUROL ELŻBIETA MARIA 2021r.
4/B-8-1,2 MIKULICZ MARIA, ANDRZEJ 2021r.
4/B-9-19 TORZYŃSKA SABINA ZOFIA 2022r.
4/B-9-20 SZUL SZCZEPAN 2021r.
4/B-11-3,4 WALKOWSCY BRONISŁAWA, LUDWIK 2021r.
4/B-13-8 ŚLUZEL- JANCEWICZ JÓZEFA 2021r.
4/B-14-11,12 GAJDA REGINA, JÓZEF 2021r.
4/B-15-18 MAJCHERCZAK MARTA 2021r.
4/B-17-4,5 HABET HELENA AGNIESZKA, ADAM 2021r.
4/B-17-17,18 MISZKURKA HELENA, HENRYK, STANISŁAW 2022r.
4/B-22-19,20 GRZEGORCZYK HELENA, JAN 2021r.
4/B-3-5,6 PILIPCZUK ANNA ZOFIA, KAZIMIERZ 2022r.
4/B-24-7,8 JAGODZIŃSCY WŁADYSŁAWA, STANISŁAW 2022r.
4/B-24-11,12 SUCHODOLSCY WACŁAWA, PIOTR 2022r.
4/B-25-1,2 DOLIŃSCY KAZIMIERA, ANTONI 2022r.
4/B-25-3,4 SMOLEŃ JÓZEFA, JAN 2022r.
4/B-25-9,10 LUTOWSCY MONIKA, KONRAD 2022r.
4/B-25-11,12 GLABŚ WŁADYSŁAWA, ALFONS 2022r.
4/B-26-5,6 NOLKA MARTA, ROMAN 2022r.
4/B-26-7,8 KNAPIŃSCY ALEKSANDRA, DANUTA,BOLESŁAW,STANISŁAW,DANUTA 2022r.
4/B-26-15,16 DUSZYŃSCY ANNA, EDMUND 2022r.
4/B-28-7,8 ŚWIERZAWSKI JAN 2022r.
4/B-28-9,10 OLEJARZ LIDIA, BAZYLI, MIROSŁAW 2022r.
4/B-28-17,18 CHYŁA JADWIGA, ZYGMUNT 2022r.
4/B-28-19 BRONIŚ BRONIŚ 2022r.
4/B-28-1,2 TUŃSCY STANISŁAWA, STANISŁAW 2022r.
4/B-29-7,8 GWARDZIK APOLONIA, JÓZEF 2022r.
4/B-29-10 KWIATKOWSKI KAZIMIERZ 2022r.
4/B-29-17,18 IWAŃSCY URSZULA, ZYGMUNT, MAŁGORZATA 2022r.
4/B-30-13,14 MROTEK FRANCISZEK 2022r.
4/B-30-15,16 JANKOWSCY MARIANNA, ZYGFRYD 2022r.
4/B-31-3,4 SZCZYGŁO ANNA, STANISŁAW 2022r.
4/B-31-5,6 KARPIŃSKI KONRAD 2022r.
4/B-32-3,4 OSIADACZ AGNIESZKA, KOSS MARIUSZ 2022r.
4/B-32-5 HARAJ RYSZARD 2022r.
4/B-32-13,14 MIECHOWIECCY JANINA, WACŁAW 2022r.
4/B-33-12 ROSIN WIKTOR 2022r.
4/B-33-15,16 STEFANIAK MARIA, EDMUND 2022r.
5/A-1-5,6 NICPOŃ ZOFIA, JÓZEF 2022r.
5/A-1-21,22 RACŁAWSCY ŁUCJA, FRANCISZEK 2022r.
5/A-2-1,2 JANKOWSCY STEFANIA, ANTONI 2022r.
5/A-2-11,12 SIONDA HELENA, JOLANTA, JÓZEF 2022r.
5/A-3-13,14 GÓRSKI LUCJAN JAN 2022r.
5/A-4-1 BIELAWSKI ZBIGNIEW 2022r.
5/A-4-3,4 ZDANOWICZ HELENA, TEODOR 2022r.
5/A-4-13,14 DOMAGAŁA MARIA, WŁADYSŁAW 2022r.
5/A-4-15,16 SOBCZAK IZYDOR 2022r.
5/A-4-17,18 CZAJER HALINA, JERZY 2022r.
5/A-5-6,7 SPRINGER CECYLIA, WIKTOR 2022r.
5/A-5-10,11 ANTONIAK STEFANIA, STEFAN 2022r.
5/A-6-1,2 BŁOCKA ZOFIA,  BŁOCKI STEFAN 2022r.
5/A-6-3,4 MASŁOWSCY REGINA, JÓZEF ANDRZEJ 2022r.
5/A-6-9,10 KOPKOWSCY JOANNA, JAN 2022r.
5/A-6-11,12 WIŚNIEWSCY HELENA, FRANCISZEK 2022r.
5/A-6-13,14 KRAWCZYK RYSZARD 2022r.
5/A-7-12 MISZCZENKO WŁADYSŁAW 2022r.
5/A-7-15,16 KOWALEWSCY HELENA, JAN 2022r.
5/A-8-11,12 RADZIMSCY JÓZEFA, WACŁAW 2022r.
5/A-9-7,8 WINCZEWSKA WINCZEWSKA 2022r.
5/A-9-13,14 HERBA KATARZYNA, MIKOŁAJ 2022r.
5/A-10-15,16 RYBAK URSZULA, KAZIMIERZ 2022r.
5/A-11-9,10 KAKUSZKA WACŁAWA, BERNARD 2022r.
5/A-11-13,14 JAKÓBCZYK KAZIMIERZ 2022r.
5/A-11-17,18 SURGA ANTONINA, STANISŁAW 2022r.
5/A-11-20 MACIEJEWSKA BARBARA 2022r.
5/A-11-21,22 STALIŃSCY CZESŁAWA, TADEUSZ 2022r.
5/A-13-3,4 SARNOWSCY KAZIMIERA, ANDRZEJ, KRAUSE EUGENIA TERESA 2022r.
5/A-28-7,8 STEINKE MARIANNA, ANTONI 2022r.
6/A-2-3,4,5 BAUDNER MARIA, TARCZYKOWSCY JULIANNA, FRANCISZEK 2022r.
6/A-6-3,4 ADASZAK ZOFIA, IZYDOR 2022r.
6/A-19-3,4 SADOWSCY TERESA, HENRYK 2022r.
6/A-23-16,17 STRZELEC WERONIKA, WŁADYSŁAW 2022r.
6/B-1-17,18 ZDUNEK IRENA,MARIAN 2022r.
6/B-6-1,2 BOMBOLA ANNA, ANTONI 2022r.
6/B-13-34,35 URBAŃCZYK JANINA, BOLESŁAW 2022r.
6/B-24-23,24 BĄCZKOWSKI JADWIGA, ROMAN 2022r.
6/B-25-30,31 STACHOWICZ BRONISŁAWA, HENRYK 2022r.
6/B-26-27 BLOCH BLOCH 2022r.
6/C-4-11,12 KUNCEWICZ WŁADYSŁAWA, MIECZYSŁAW STANISŁAW 2022r.
6/C-22-18 ROSIK ROZALIA, ANZELM 2022r.
7/A-4-16,17 GALAS MARIA STEFANIA, MICHAŁ, CIĘŻKA KAROLINA, CIĘŻKI ZBIGNIEW 2022r.
7/A-14-14,15,16 MUL AMELIA, GRZEGORZ, KRZYWIŃSKA- MILEWSKA GRAŻYNA 2022r.
7/B-5-16,17 WENTOWSCY MARIANNA, FRANCISZEK 2022r.
7/B-7-3,4,5 WRZESZCZ JADWIGA, PAWEŁ, MARIAN 2022r.
7/B-12-9,10 WOJCIECHOWSCY JADWIGA, FRANCISZEK WACŁAW 2021r.
7/B-14-42,43 KUREK CECYLIA, FELIKS 2022r.
7/B-16-25 ARENDT MARIANNA 2021r.
7/B-23-14,15 RUDZIK WANDA, ZYGMUNT 2022r.
7/B-24-29,30 MELA GERTRUDA, PAWEŁ 2022r.
7/B-25-29,30 LALA ANNA, EDMUND 2022r.
7/C-5-11,12 KĄKOLEWSCY HELENA, WŁADYSŁAW, FRANCISZEK 2021r.
7/C-12-3,4 CZYŻAK AGNIESZKA, KAZIMIERZ 2022r.
7/C-18-15,16 SUTKIEWICZ JADWIGA, STEFANIA 2022r.
8/A-1-5 NIECIEJOWSKI ALFRED 2021r.
8/A-1-17 MICHAŁKIEWICZ WALERIA 2022r.
8/A-1-18 CZELNY JAN 2022r.
8/A-1-22 SZURMA MICHAŁ 2022r.
8/A-1-27 OSTROWSKI EUGENIUSZ 2022r.
8/A-2-2 WOŁYŃSKA WŁADYSŁAWA 2021r.
8/A-2-13 KAŁABUN HENRYKA 2022r.
8/A-2-14 CZUBA MARIANNA 2022r.
8/A-2-17 STACHOWIAK EDMUND 2022r.
8/A-2-21 LADOWSKI STANISŁAW 2022r.
8/A-2-23 ZABOJSZCZA ANTONI 2022r.
8/A-3-3 FILIPIENKO WACŁAW 2021r.
8/A-3-16 GRZYWACZ TERESA 2022r.
8/A-3-22 PIRSZ STEFANIA 2022r.
8/A-3-25 DZIEMIUK MARIANNA 2022r.
8/A-4-7 KUŚNIREK ANNA 2021r.
8/A-4-15 OLESZUK STANISŁAWA 2022r.
8/A-4-17 URBANIAK MARIANNA 2022r.
8/A-4-18 MŁYŃSKA TEOFILA 2022r.
8/A-4-20 ŚWIETLIK LEOKADIA 2022r.
8/A-2-22 GOZDAL STANISŁAW 2022r.
8/A-5-14 PODHAJSKA MARIA 2022r.
8/A-5-18 WÓJCIK HENRYKA 2022r.
8/A-5-20 MILCZAREK HENRYK 2022r.
8/A-6-13 CICHAŃSKA GERTRUDA 2021r.
8/A-6-17 ZIENIEWICZ GERTRUDA 2022r.
8/A-6-19 KARKOCHA HELENA 2022r.
8/A-6-21 PISANCZYN HELENA BRONISŁAWA 2022r.
8/A-6-26 FECHNER ZOFIA 2022r.
8/A-7-20 SZYMKOWIAK CZESŁAW 2022r.
8/A-7-21 SEWERYN ANNA 2022r.
8/A-7-24 RYDZEWSKI STANISŁAW 2022r.
8/A-8-15 LEWANDOWSKA MARTA 2021r.
8/A-8-18 KAPELIŃSKI CZESŁAW 2022r.
8/A-8-23 MARKOWSKA KAROLINA 2022r.
8/A-8-26 JASIECKA ANTONINA 2022r.
8/B-7-40 KSIĄŻEK PELAGIA 2021r.
8/B-8-1,2 TRUSZKOWSCY ZOFIA, EDWARD 2022r.
8/B-9-13,14 LUBAWY KAZIMIERZ WIKTOR 2022r.
8/B-11-7 GROCHOWSKI EDWIN 2021r.
8/B-11-12,13 KOMASA ALICJA, TYTUS, ANDRZEJ,  KASPERCZAK KATARZYNA 2022r.
8/C-3-7,8 EJSMOND ALEKSANDER, ELŻBIETA, CZAPLIŃSKA ZOFIA 2022r.
8/C-3-15,16 ZALEWSCY MICHALINA, ANNA 2022r.
8/C-11-13,14 KRASUCCY MARIA, JAN, ZBIGNIEW 2022r.
8/C-17-19,20 MIELNICZUK EWA, WŁADYSŁAW, KOWALCZYK WŁADYSŁAWA 2022r.
8/C-18-9,10 WIŚNIEWSCY JOANNA, JÓZEF 2022r.
9/B-1-19 KARPIŃSKI ARKADIUSZ 2022r.
9/B-1-36,37 URBANOWICZ JAN, HENRYKA HALINA 2022r.
9/D-3-11,12 ROZPŁOCH ZOFIA, HENRYKA HELENA, FRANCISZEK 2022r.
9/D-4-13,14 ZAWITAJ MARIANNA, JAN 2022r.
9/E-2-11 DRYKA RYSZARD 2022r.
9/E-3-11 PRANKA-KLOFIK CELINA, PRANKA ANTONI 2022r.
9/E-3-31 NEŁKA ZBIGNIEW TADEUSZ 2022r.
9/E-4-33 HALAMA IRENA LUCYNA, ANDRZEJ JÓZEF 2022r.
10/A-5-26 MARKOWSCY MARIA DANUTA, JULIAN 2022r.
10/B-1-58 WÓJTOWICZ MARIUSZ 2022r.
10/B-1-59 SZNYCER MARTA 2022r.
10/B-1-61 POKLĘKOWSKI PAWEŁ 2022r.
10/B-2-56 KOCISZEWSKI ADAM 2022r.
10/B-5-54 KUDŁA EWA 2021r.
10/B-5-93 SOKOŁOWSKI JAKUB TOMASZ 2021r.
10/B-6-45 TANALSKI ŁUKASZ 2021r.
10/B-6-52 STAŃCZYK KONRAD, SEWERYN 2021r.
10/B-6-54 WIRKUS ŁUKASZ 2022r.
10/B-6-55 MARCINKOWSKA ELŻBIETA 2021r.
10/B-8-2 CHWIŁKOWSKA ZOFIA EUGENIA 2022r.
10/B-8-44 BINDAS DAMIAN,ANDRZEJ 2022r.
10/B-8-46 MICHAŁEK PIOTR 2022r.
10/B-8-48 WRZESZCZ PAWEŁ 2022r.
10/B-8-50 ZEGAREK KRZYSZTOF 2022r.
10/B-8-42 BĄK SŁAWOMIR, JAN PAWEŁ,TOMASZ 2022r.
10/B-8-51 WOŁOT KAROLINA 2022r.
10/B-8-52 SZUMIŁO PAWEŁ 2022r.
10/B-5-56 JASIŃSKA JUSTYNA 2021r.
10/B-9-20 CIEŚLA KRZYSZTOF 2022r.
10/B-9-41 BOGUCKI MICHAŁ 2022r.
10/B-9-44 PERLIŃSKI ADAM 2022r.
10/B-9-48 PAWLIKOWSKA ALEKSANDRA 2022r.
10/B-9-49 WOJTYSIAK DAMIAN 2022r.
10/B-9-50 SZYŁOBRYT KINGA 2022r.
10/B-9-51 SZYŁOBRYT IRENA, KAMIL 2022r.
10/B-9-52 SZYMAŃSKI DOMINIK 2022r.
10/B-9-53 PIKULIK AGNIESZKA 2022r.
10/B-9-55 KRYZA KAROLINA 2022r.
10/B-10-42 PAWLAK ANNA 2022r.
10/B-10-45 LISIAK RADOSŁAW 2022r.
10/B-10-46 ŁAPISZ SYLWIA 2022r.
10/B-11-89 LESZCZEWICZ JAKUB 2021r.
10/B-12-90 KUCHARSCY MAGDALENA, MICHALINA 2022r.
10/B-13-91 HERMAN BARTOSZ 2022r.
10/B-13-92 GROCHOWSKA EWA SŁAWOMIRA 2022r.
10/B-7-50 WITKOWSKA EMILIA 2021r.
10/C-D3-1 MICHAŁOWSKI CZESŁAW 2021r.
10/C-6-9,10 HRYCKIEWICZ MARIA, STANISŁAW 2022r.
10/C-9-13,14 SZAŁOWSCY HELENA, STANISŁAW 2022r.
10/C-10-1,2 ŻUKOWSCY MARIANNA, JÓZEF 2022r.
10/C-15-13,14 MAJCZAK MARIA, MARIAN 2022r.
10/C-17-15,16 DOMACHOWSCY MARTA, LEON 2022r.
10/C-18-1,2 JASIŃSCY DANUTA, TADEUSZ 2022r.
10/D-2-38 JAWORSKI ZYGMUNT 2022r.
10/D-4-20 GOMUŁKA TADEUSZ, RYDEL MARIA 2022r.
10/D-5-41 ZAJĄCZKOWSKA SEWERYNA, EKOWSKA KORNELIA 2022r.
10/D-6-24 OLSZEWSCY JÓZEFA, JAN 2022r.
10/D-8-31 PRZEKURAT ROZALIA 2022r.
10/E-3-35 STEFAŃSCY MICHAŁ, ELŻBIETA, CECYLIA MROWIEC MARIA 2021r.
10/E-5-5 STRAHL EDMUND, TOMASZEWSKA HELENA 2021r.
12/A-D1-1,2 SZYDZIAK LESZEK 2022r.
12/A-1-1 ŁOZOWSKA JÓZEFA 2022r.
12/A-3-11 BILEJCZYK MIROSŁAW, WŁADYSŁAW,BARBARA 2022r.
12/A-6-6 BECKER ZENOBIA MARIA, ALOJZY 2022r.
12/A-6-7 ROWECKI FRANCISZEK, CENDA BOGDAN 2022r.
12/A-8-38 KITURKO TERESA, JÓZEF 2021r.
12/C-4-3 PIOTR MARIA, JAN 2022r.
12/C-16-12,13 SZYMAŃSCY JADWIGA, FRANCISZEK, GRAMS ZOFIA, WARZOCHA ALEKSANDRA 2022r.
12/D-D1-7 MAŁEK IRENA BERNARDYNA 2022r.
12/D-D1-10,11 LUTRZYKOWSCY ANASTAZJA, LEON 2022r.
12/D-D2-11,12 ROCHNA ALFRED 2022r.
  1. 1
12/D-2-13 ZEGAREK KRYSTYNA, JANKOWICZ WŁODZIMIERZ 2022r.
12/D-4-15 JANUSZEWSKI WALDEMAR JÓZEF 2022r.
11/A-11-19 ŚLĘŻAK ELEONORA, JANKOWIAK MARIA 2022r.
11/A-20-24,25 KRÓLIKOWSCY ZOFIA, FRANCISZEK 2022r.
13/C-8-6 OKULSKA MARIANNA 2022r.
13/C-13-3 JAŃCZAK EDWARD BOGDAN 2022r.
13/A-3-17,18,19 SIBIK SCHOLASTYKA, CZESŁAW, BOGUSŁAWA MICHAŁOWSKA- SIBIK 2022r.
13/A-5-12,13 NEUMANN LEON, LUTOMSKI FRANCISZEK 2022r.
15/A-6-2 MICHAŁOWSKA WANDA 2021r.
15/A-6-11 PAJĄK STEFAN 2021r.
15/A-6-12 ZIELONKA HENRYK 2021r.
15/A-6-14 FOREMSKI JERZY JAN 2021r.
15/A-6-16 MARSZAŁ EDWARD 2021r.
15/A-6-27 ZAWADZKI ANDRZEJ 2021r.
15/A-7-10 RZECZYCKA OLIMPIA 2021r.
15/A-7-12 PROCZKA BENEDYKT HENRYK 2022r.
15/A-7-15 MICHAŁEK KAZIMIERZ 2022r.
15/A-7-18 GÓROWSKI DARIUSZ LESZEK 2022r.
15/A-7-22 GIŚ JOANNA, HENRYK JAN 2022r.
15/A-7-23 KWIATKOWSKI WALDEMAR WACŁAW 2022r.
15/A-7-29 BULIKOWSKI EDWARD 2022r.
15/A-7-32 DOBRZAŃSKA ANNA MAGDALENA 2022r.
15/A-7-33 BYSTRZANOWSKA HELENA 2022r.
15/A-7-34 ADAMOWSKA HELENA 2022r.
15/A-7-35 GEMBSKI PIOTR WOJCIECH 2022r.
15/A-7-36 LOROCH EUGENIUSZ 2022r.
15/A-7-37 KRAWIECKA FRANCISZKA 2022r.
15/A-7-38 BUDZIŃSKA LEOKADIA 2022r.
15/B-19-1,2 ALEKSIEJEW BARBARA 2022r.
16/A-1-5,6 REKUCCY JÓZEFA JAKUB 2022r.
16/A-5-13,14 KUNICCY KAZIMIERA, JÓZEF 2022r.
16/A-8-9,10 ZIELONKA ELŻBIETA, HENRYK FRANCISZEK 2022r.
16/A-9-5,6 PIASECZNI JÓZEFA, KAZIMIERZ 2022r.
16/B-17-7 GAGAJEK MIROSŁAW 2022r.
16/B-17-8 MOŃKO DANUTA 2022r.
16/B-17-9 WITUCKI TADEUSZ 2022r.
16/B-17-10 JANC WIESŁAW WŁADYSŁAW 2022r.
16/B-17-11 NOWAK HENRYK 2022r.
16/B-19-2 CZYŻ KONSTANTY 2022r.
16/B-20-4 WIECZOREK JADWIGA 2022r.
16/B-20-6 PLUCIŃSKA HELENA 2022r.
16/B-20-7 LIPSKI ALFRED 2022r.
16/B-20-10 KUBINA JÓZEF 2022r.
16/B-20-11 KULIG JACEK 2022r.
16/B-20-13 TANADENKO BRONISŁAWA 2022r.
16/B-20-15 KLIMCZAK IRENA 2022r.
16/B-20-17 BOROWSKA ZOFIA 2022r.
16/B-20-18 CIEŚLIŃSKA LIDIA URSZULA 2022r.
16/B-20-19 FRĄCKOWIAK MARIANNA ALICJA 2022r.
16/B-20-21 IWICKA TERESA STANISŁAWA 2022r.
16/B-20-22 GUSE ADRIAN 2022r.
16/B-20-24 FILODA MARIAN 2022r.
17/A-2-15,16 WEŁNICCY EUGENIA, HENRYK 2021r.
17/A-16-3 KARAŚ IRENA 2022r.
17/B-1-15,16 KULIGOWSKI EDWARD MARIAN 2022r.
17/B-1-29,30 KOZACZKO LECH WŁADYSŁAW 2022r.
17/B-2-13,14 KIERUJ TADEUSZ FRANCISZEK 2022r.
17/B-2-19,20 BOBULA JANUSZ STANISŁAW 2022r.
17/B-2-21,22 MUSIAŁ BOGUSŁAW 2022r.
17/B-2-27,28 WERNER STANISŁAW STEFAN 2022r.
17/B-3-9,10 KORZENIOWSKI TOMASZ ALEKSANDER 2022r.
17/B-3-27,28 SŁOWIANOWSKI PIOTR STANISŁAW 2022r.
17/B-4-11,12 MAJCHER JAN 2022r.
17/B-4-17,18 BUŚ HENRYK 2022r.
17/B-5-19,20 ŁAKOWICZ BOLESŁAW 2022r.
17/B-6-15,16 KUDŁACIK ZOFIA 2022r.
17/B-10-32,33 WINTER MONIKA, TADEUSZ, LISIECKA ELŻBIETA 2022r.
17/B-14-3,4 KURIATA BOLESŁAWA, TADEUSZ 2022r.
17/B-17-1,2 KOMENDARCZYK ANIELA, EDWARD 2022r.
17/B-19-7,8 WIŚNIEWSCY EWA, WŁADYSŁAW 2022r.
18/A-3-1,2 BRUD HELENA, JAN 2022r.
18/A-14-8,9,10 HERMANOWSCY MARIA, JERZY, JASIEWICZ JOANNA 2022r.
18/B-3-19,20 OBIDZIŃSCY EMILIA, ZYGMUNT 2022r.