Groby do likwidacji

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje, że wpłaty z tytułu opłat za prawo do grobu (pokładne) na cmentarzu komunalnym lub ich ponowienie, należy dokonywać na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła numer 09 1020 4027 0000 1202 1119 6104Każdorazowo w tytule wpłaty należy podać następujące informacje: nazwiska i imiona osób pochowanych w grobie, nr kwatery oraz dane osoby, na którą ma być wystawiona faktura i umowa o przedłużenie prawa dysponowania grobem. W przypadku wątpliwości bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 212 52 94 lub pytania kierować drogą mailową na adrescmentarze@zdiz.pila.pl

Poniżej znajdują się listy grobów nieopłaconych i przeznaczonych do likwidacji. Listy  w wersji papierowej wywieszone są w Dziale Cmentarzy przy ul.Motylewskiej 13A, 

 

L.P Oznaczenie grobu  
Nazwiska i imiona osób zmarłych
 
 
Data ważności grobu Nr przechowania (nagrobka, krzyża)
-1- -2- -3- -4- -5-
1/A-2-5 KRIESE MARIA 2020r.
1/A-2-8,9 BAZIUK RYSZARD,MISZEWSKI JÓZEF,PUCHALSKA JOANNA, TYDE TERESA 2020r.
2/A-6-10,11 WIĘCKOWSCY HELENA, STANISŁAW 2021r.
2/A-6-14,15 DZIUBAK STANISŁAW 2021r.
2/A-6-4,5,6 JAKIMOWICZ HANNA 2021r.
2/A-6-7,8,9 ZIĘTAK JÓZEF, KLUSKA MARIA FRANCISZEK 2021r.
2/A-D11-1 GAŁUS- MIEJSCE ZIEMNE 2021r.
2/A-D3-1,2 NASTAŁY ANDRZEJ PAWEŁ 2021r.
2/D-12-8,9 HRYCKIEWICZ JÓZEFA, STANISŁAW 2021r.
2/D-3-11,12 HUSZCZA JADWIGA LAURA, ZBIGNIEW 2021r.
2/B-11-19,20 POLASZEK LUCYNA, ZDZISŁAW, SIEG BERNARD 2021r.
2/B-9-17 PAŁUBICKA EWA, OLSZOWA MARIANNA 2021r.
3/C-16-1,2 ROGOWSCY HALINA, JULIAN 2020r.
3/C-22-3,4 ĆWIEK BOŻENA, WŁODZIMIERZ STANISŁAW 2021r.
3/C-24-9,10 IWANICCY ZOFIA, MARIAN 2021r.
3/A-9-11,12 NAWROCCY JANINA IRENA, JAN 2020r.
3/A-1-12,13 SAJAK PETRONELA, LEWANDOWSKI JERZY 2021r.
3/A-7-10 WÓJCIK TOMASZ SŁAWOMIR 2021r.
3/A-20-12,13 KULIKJAN KAZIMIERZ 2021r.
3/A-D29-3 JEŻEWSKI JAN FRANCISZEK 2021r.
3/A-44-17 BAUTZ ANDRZEJ KRZYSZTOF 2021r.
3/A-45-10,11 STANKIEWICZ KAZIMIERA, SALNIK MONIKA, JÓZEF 2021r.
3/A-45-16,17 BENDYK KATARZYNA, STEFAN, THOMAS-BENDYK-ILONA 2021r.
3/A-46-21,22 ZIELIŃSCY RENATA,ZYGFRYD 2021r.
3/B-40-14 FOGT HALINA 2020r.
3/B-3-3,4 CHIMIAK RYSZARD, ZYGMUNT HELENA,STEFAN 2021r.
3/B-13-9,10 STRYCHOWSCY MARIA, MICHAŁ 2021r.
4/A-1-22,23 SZMYT EDWARD 2021r.
4/A-17-15,16 KOSTRZEWSCY FRANCISZKA, FELIKS 2021r.
4/A-21-24 ROMANÓW ALFONS 2020r.
4/A-26-1,2 DOBRASZAK TERESA GERTRUDA, EDWARD 2020r.
4/A-29-11,12 KURGUN BARBARA, BOGDAN 2021r.
4/A-30-6,7 TARLACH ALEKSANDRA MARIA 2021r.
4/A-36-2,3 SKRZYPCZYŃSKI JÓZEF 2021r.
4/A-36-17,18,19 MAZUR MARIAN, JAŚKOWIAK BRONISŁAW, MAZUR- JAŚKOWIAK FRANCISZKA 2021r.
4/B-1-5,6 KONOPA ANTONINA, FELIKS 2020r.
4/B-3-7 PUROL ELŻBIETA MARIA 2021r.
4/B-4-3,4 TOMCZAK STANISŁAWA, WŁADYSŁAW 2021r.
4/B-3-14,15 KONIECZKA ZOFIA, FRANCISZEK 2020r.
4/B-5-12,13 GAPIŃSCY MARTA,JAN 2021r.
4/B-6-3,4 WYSOCCY ANIELA, FELIKS 2021r.
4/B-7-1,2 WILKOWSCY MARTA, LEON 2021r.
4/B-7-16,17 SAJAK FRANCISZKA JAN 2021r.
4/B-8-1 MIKULICZ  MARIA, ANDRZEJ 2021r.
4/B-8-13,14 PIĄTKOWSCY JOANNA, BOLESŁAW 2021r.
4/B-9-5,6 ZIELIŃSCY TEODOR,JANINA 2021r.
4/B-11-3,4 WALKOWSCY BRONISŁAWA, LUDWIK 2021r.
4/B-11-5,6 WITT WOJCIECH 2021r.
4/B-11-15,16 FURMAN STEFANIA, ANTONI 2021r.
4/B-12-2 GORCZYCA ANNA, ANTONI 2021r.
4/B-12-15 GOŁAST FRANCISZEK 2021r.
4/B-12-17,18 DUDEK ZENOBIA, WITOLD 2021r.
4/B-9-20 SZUL SZCZEPAN 2021r.
4/B-13-16 CHIMIAK WŁADYSŁAW 2021r.
4/B-13-8 ŚLUŻEL- JANCEWICZ JÓZEFA 2021r.
4/B-13-17,18 JĘDRZEJCZAK ELŻBIETA, STANISŁAW 2021r.
4/B-14-11,12 GAJDA REGINA,JÓZEF 2021r.
4/B-14-15,16 GEMBSCY MARIA, JAN 2021r.
4/B-15-4,5 NIEWIADOMSKA LIDIA 2021r.
4/B-15-9 MARUŚNIAK ZOFIA 2021r.
4/B-15-18 MAJCHERCZAK MARTA 2021r.
4/B-16-18,19 BELKA MARIANNA, JÓZEF 2021r.
4/B-17-4,5 HABET HELENA AGNIESZKA, ADAM 2021r.
4/B-17-10,11 JANUSZEWSKI TADEUSZ 2021r.
4/B-19-12,13 MILBRANDT IRENA JADWIGA,WOJCIECH 2021r.
4/B-19-16,17 KAMIŃSCY ANNA, JAN 2021r.
4/B-20-11,12 LEWANDOWSCY ALEKSANDRA, KAZIMIERZ 2021r.
4/B-20-7,8 WYSOCKI LESZEK 2021r.
4/B-21-10,11 KASZTELAN OLIMPIA 2021r.
4/B-22-10 PAWŁOWSKI WŁADYSŁAW 2021r.
4/B-22-17,18 LAMĘCCY MARIA KLEMENS 2021r.
4/B-22-19,20 GRZEGORCZYK HELENA JAN 2021r.
4/B-23-20,21 TAMBORSCY MARTA JAN 2021r.
4/B-23-4,5 TYC HENRYK 2021r.
4/B-24-16,17,18 BOŁTRYK OLGA, ANTONI, MUSIAŁ KRYSTYNA 2021r.
4/B-24-19,20,21 FRANKOWSCY MARIA, ZBIGNIEW, TADEUSZ 2021r.
4/B-29-9 HARAJ ZOFIA 2021r.
5/A-1-15,16 KARWECCY REGINA MARIA, JAN 2020r.
6/A-10-15,16 REMBACCY BRONISŁAWA, IRENA 2020r.
6/A-2-18 KRAUSE JAN ANTONI 2021r.
6/A-21-13,14 NAPIÓRKOWSCY STANISŁAWA, JULIAN 2021r.
6/A-4-9,10 ŻEREBIŁO LEONTYNA, ADOLF 2021r.
6/B-6-24,25,26 DRESZLER JANINA SEWERYNA,JÓZEF 2021r.
6/B-22-33 MIODUSZEWSKI LEON 2021r.
6/B-26-41,42 TATERA MARIANNA, CZESŁAW 2021r.
6/C-8-5,6 WALKOWSCY KUNEGUNDA, JAN 2021r.
6/C-8-10 KRUPOWICZ JADWIGA, KONDRATOWICZ ALEKSANDRA 2021r.
6/C-8-13,14 KRAUSE ZOFIA, JULIAN 2020r.
6/C-6-9,10 MAGDZIŃSCY APOLONIA, JAN 2021r.
6/C-11-17,18 TAMAS HELENA, FLORIAN 2020r.
6/C-14-19 CYNGOT STANISŁAWA, ANTONI 2021r.
6/C-14-20 KRASICKA  KRASICKA 2020r.
6/C-20-3,4 GRABOWSCY TERESA, HENRYK ANTONI 2021r.
6/C-20-17,16 ŻÓŁTKO ZENOIDA, KAROL ALEKSANDER 2020r.
7/C-4-7 DANIELSCY MARIA MARTA, TEODOR 2021r.
7/C-5-11,12 KĄKOLEWSCY HELENA,WŁADYSŁAW,FRANCISZEK 2021r.
7/C-19-8 STOCHAJ STOCHAJ 2021r.
7/C-16-17 CZERKOWSCY KATARZYNA, MARCIN 2021r.
7/C-19-1,2 DELBOWSCY HELENA FRANCISZEK 2021r.
7/A-7-13,14 WITT TERESA JADWIGA,LEOKADIA, JAN 2021r.
7/B-1-19,20 TANALSCY MONIKA JAN 2021r.
7/B-1-26 STAROŃ STAROŃ 2020r.
7/B-5-6,7 WITKOWSCY FRANCISZKA, JÓZEF, CIUPA STEFANIA 2021r.
7/B-14-14,15 WYROBEK JADWIGA, JAN 2020r.
7/B-11-1,2 JANICCY MICHALINA, CYPRIAN 2021r.
7/b-12-9,10 WOJCIECHOWSCY JADWIGA, FRANCISZEK WACŁAW 2021r.
7/B-14-40,41 SZARGAN WŁADYSŁAW 2021r.
7/B-16-25 ARENDT MARIANNA 2021r.
7/B-20-14,15 PAWŁOWSCY KRYSTYNA, KAZIMIERZ 2021r.
8/A-8-15 LEWANDOWSKA MARTA 2021r.
8/A-1-5 NIECIEJOWSKI ALFRED 2021r.
8/A-2-2 WOŁYŃSKA WŁADYSŁAWA 2021r.
8/A-2-7 JEZIOR WINCENTY 2021r.
8/A-3-2 ĆWIEK MARIA 2021r.
8/A-3-3 FILIPIENKO WACŁAW 2021r.
8/A-3-5 CHOJNOWSKA HENRYKA 2021r.
8/A-3-7 WASIELEWSKI WŁADYSŁAW 2021r.
8/A-3-8 GUSS HENRYK 2021r.
8/A-4-7 KUŚNIREK ANNA 2021r.
8/A-4-8 MIEDZIEJEWSKI BRONISŁAW 2021r.
8/A-5-2 KOWALCZYK TEKLA 2021r.
8/A-2-10 PRĘTKA AGNIESZKA 2021r.
8/A-3-10 GINTER MIECZYSŁAW 2021r.
8/A-6-3 NADOLSKA JADWIGA 2021r.
8/A-6-4 CZYŻEWSKI WŁADYSŁAW 2021r.
8/A-6-6 KRUK WŁADYSŁAWA 2021r.
8/A-6-8 KAWCZYŃSKI FELIKS 2021r.
8/A-6-11 SZCZEPANIAK KAZIMIERA 2021r.
8/A-6-13 CICHAŃSKA GERTRUDA 2021r.
8/A-7-5 GZICCY MARIA, JAN 2021r.
8/A-7-8 ŻARNOWSKA ROZALIA 2021r.
8/A-8-4 MOCEK STEFANIA 2021r.
8/A-8-6 SĘKOWSKA MARIANNA 2021r.
8/A-8-9 KOLMAN KAZIMIERZ 2021r.
8/A-8-12 DANIELSKA MARIA 2021r.
8/B-1-17,18 HOŁUBOWSCY ZOFIA, MARIAN 2021r.
8/B-11-7,8,9 GROCHOWSCY REGINA, TEOFIL,EDWIN, LABENTZ 2021r.
8/C-2-8 ADAMCZYK JERZY HENRYK 2021r.
8/C-6-14,15 GÓRZNI JADWIGA,SYLWESTER, FRANCISZEK 2021r.
8/C-19-5 PAWŁOWSCY ZDZISŁAWA ANNA, JÓZEF 2021r.
9/E-1-27 CHWIAŁKOWSCY EUGENIA, CZESŁAW 2021r.
9/E-2-37 KACZMAREK HELENA, BOGDAN 2020r.
9/E-4-38 MYŚLIWIEC JANINA 2020r.
9/E-4-41 WALCZAK JÓZEFA 2020r.
9/E-5-34 SADOWSKA WIKTORIA 2020r.
9/E-5-35 BUMBUL PIOTR 2020r.
9/E-6-33 WÓJCIK ALEKSANDER 2020r.
9/E-6-39 FIGIEL STANISŁAWA 2020r.
9/E-7-35 WALCZAK CECYLIA 2020r.
9/E-7-36 ZEMAN HELENA 2020r.
9/E-7-8 PAŚNIK ROMAN, MARIUSZ 2020r.
9/E-8-2 PILARSKI WOJCIECH, MICHALAK ANNA 2020r.
9/F-2-1,2 CZYŻ KRYSTYNA, HENRYK 2021r.
9/A-4-1 KRASNOWSCY HELENA, JAN 2021r.
9/A-4-3 BUDZYŃSKA KAZIMIERA 2021r.
9/A-4-9 GARSKI JERZY 2021r.
9/B-1-6,7 MAJEWSCY MARIANNA, FELIKS 2021r.
10/E-5-5 STRAHL EDMUND, TOMASZEWSKA HELENA 2021r.
10/E-7-9 KOBIOŁKA EDMUND STANISŁAW 2021r.
10/E-7-23 GAPIŃSCY RAFAŁ, JÓZEF 2021r.
10/E-8-36 LIMANOWSKA HALINA 2020r.
10/C-D3-1 MICHAŁOWSKI CZESŁAW 2021r.
10/C-7-16,17 PŁÓCIENNIK JANINA, TADEUSZ 2021r.
10/C-9-7,8 MIKULSCY MICHALINA, JÓZEF 2021r.
10/D-5-1,2 CZERWIŃSCY STANISŁAWA, ALEKSANDER 2021r.
10/D-8-4 WITT AGNIESZKA, PRONIEWSKA ALBINA 2021r.
12/A-1-35 BORUCCY CZESŁAWA, KAZIMIERZ 2021r.
12/A-2-31 REZMER LEOKADIA, JAN 2020r.
12/A-8-38 KITURKO TERESA, JÓZEF 2021r.
12/E-3-1,2 PIŃKOWSKI EDWARD 2021r.
12/D-3-16 KREMPA KREMPA 2020r.
11/A-5-1,2,3 RADJUSZ AGATA, KAZIMIERZ, JANUSZ, WŁADYSŁAW 2021r.
13/C-13-2 PIENTA AMALIA 2021r.
13/A-13-9,10 MICHALSKI MAREK, NITZLER WOJCIECH 2021r.
13/A-17-10 DOMEK DOMEK 2021r.
15/A-4-12 ANYSZKIEWICZ STANISŁAW 2020r.
15/A-4-14 REISS HENRYK LESZEK 2020r.
15/A-4-4 KOBYLSKI WŁADYSŁAW 2020r.
15/A-4-6 KOŁDRZAK STANISŁAW 2020r.
15/A-4-8 ŚCIGA JAN KAROL 2020r.
15/A-4-16 STEPKA DARIUSZ ANDRZEJ 2020r.
15/A-4-23 URBAŃSKA GENOWEFA 2020r.
15/A-4-26 KORBAL PIOTR 2020r.
15/A-4-27 NAGÓRNY RYSZARD 2020r.
15/A-4-32 HERMAN MARIA 2020r.
15/A-4-37 SZYMONOWICZ KAZIMIERZ 2020r.
15/A-5-10 SZAWIEC IRENA 2020r.
15/A-5-11 STARSZOW MIECZYSŁAW JERZY 2020r.
15/A-5-13 PIELICHATY JÓZEF ZBIGNIEW 2020r.
15/A-5-16 GRZEGORZEWSKI PAWEŁ 2020r.
15/A-5-26 STACHOWIAK WŁODZIMIERZ 2020r.
15/A-5-27 ZIENKIEWICZ CZESŁAW MIECZYSŁAW, MARIA 2020r.
15/A-5-33 BŁASZCZYŃSKI JANUSZ ZBIGNIEW 2021r.
15/A-5-34 SZTYMA TADEUSZ 2021r.
15/A-6-2 MICHAŁOWSKA WANDA 2021r.
15/A-6-6 KURTYNOWICZ JADWIGA 2021r.
15/A-6-7 REBELSKA BENIGNA 2021r.
15/A-6-8 KIERUJ JÓZEF 2021r.
15/A-6-10 BREYER BOGDAN 2021r.
15/A-6-11 PAJĄK STEFAN 2021r.
15/A-6-12 ZIELONKA HENRYK 2021r.
15/A-6-14 FOREMSKI JERZY JAN 2021r.
15/A-6-16 MARSZAŁ EDWARD 2021r.
15/A-6-17 BANAŚ BRONISŁAW WOJCIECH 2021r.
15/A-6-20 MADAJ EDMUND ZBIGNIEW 2021r.
15/A-6-23 GAJEWSKI JANUSZ 2021r.
15/A-6-24 KUBICKI ZDZISŁAW JÓZEF 2021r.
15/A-6-25 KOZŁOWSKI LEON 2021r.
15/A-6-26 KASZUBA JAN HUBERT 2021r.
15/A-6-27 ZAWADZKI ANDRZEJ 2021r.
15/A-6-29 DULLEK JAN 2021r.
15/A-6-31 KAROL JERZY 2021r.
15/A-6-32 WESTPHAL ELŻBIETA 2021r.
15/A-7-3 ŁUGIEWICZ MARIUSZ BOGUMIŁ 2021r.
15/A-7-4 HAZIAK PIOTR 2021r.
15/A-7-5 CIECIERSKA WIKTORIA 2021r.
15/A-7-6 EMILIANOW MARCIN ŁUKASZ 2021r.
15/A-7-7 KASPRZAK JERZY EUGENIUSZ 2021r.
15/A-7-10 RZECZYCKA OLIMPIA 2021r.
15/A-7-13 KUBAS JANINA 2021r.
16/A-10-13,14 ŻANDARMCZUK WALERIA, JAN 2021r.
17/A-2-15,16 WEŁNICCY EUGENIA, HENRYK 2021r.
17/A-7-13,14 HADYŃSCY BOGDAN KAZIMIERZ, FRANCISZEK 2021r.
17/A-9-15,16 NAWROCCY ZOFIA, ALOJZY 2021r.
17/A-11-9,10 JĘDROS STANISŁAWA, MARIAN 2021r.
17/B-2-1,2 BIERNAT KATARZYNA 2021r.
17/B-5-7,8 NIEMCZEWSCY ANNA EUGENIUSZ 2021r.
17/B-7-1,2 MULARCZYK LUDWIK PIOTR 2021r.
17/B-7-19,20 WRÓBLEWSKI RYSZARD 2021r.
17/B-9-1,2 BĄCZKOWSCY MAŁGORZATA URSZULA, KAROL 2021r.
17/B-9-21,22 MISIAK JACEK 2021r.
17/B-11-1,2 WĘGRZYN BARBARA, BERNARD 2021r.
17/B-11-27,28 NOWAK JÓZEF 2021r.
17/B-13-7,8 MARKIEWICZ GENOWEFA, JAN WŁADYSŁAW 2020r.
17/B-13-13,14 POCHYLSCY BARBARA MARIA, LEON 2021r.
17/B-14-14,15 RYBICKA BARBARA 2021r.
17/B-14-30,31 GUMIELA HALINA 2021r.
17/B-15-24,25 GALLON BEATA, WANDA MAGDALENA,RYSZARD 2021r.
17/B-19-11,12 SARNOWSKI JAN JÓZEF 2020r.
18/A-3-1,2 BRUD HELENA, JAN 2021r.
18/A-5-1,2 ZAWALI ALEKSANDRA, STEFAN 2021r.
18/A-7-7,8 PIĄTEK LUCYNA, JAN 2021r.
18/B-2-17,18 PODOLSCY HANNA TERESA, ANDRZEJ 2021r.
10/B-3-47 BEDNAREK ANNA 2020r.
10/B-3-56 MICHALSKI MAREK, KALKA PIOTR 2020r.
10/B-5-50 NIEDZIELSKI PIOTR 2021r.
10/B-5-51 STEFANIAK PAWEŁ 2021r.
10/B-5-52 ŻOŁĘDZIEWSKI MICHAŁ 2021r.
10/B-5-54 KUDŁA EWA 2021r.
10/B-5-55 WŁODKOWSKI MICHAŁ 2021r.
10/B-5-56 JASIŃSKA JUSTYNA 2021r.
10/B-5-93 SOKOŁOWSKI JAKUB TOMASZ 2021r.
10/B-5-96 MARKUŃ MARTA EWA 2021r.
10/B-4-55 RYWKA MAGDALENA 2021r.
10/B-6-45 TANALSKI ŁUKASZ 2021r.
10/B-6-46 GÓRSKI  ŁUKASZ 2021r.
10/B-6-50 KAISER KRZYSZTOF 2021r.
10/B-6-52 STAŃCZYK KONRAD,SEWERYN 2021r.
10/B-6-53 RATAJCZAK KAROL 2021r.
10/B-6-54 WIRKUS ŁUKASZ 2021r.
10/B-6-91 GNIADEK PATRYK 2021r.
10/B-7-44 WRONISZEWSKA MARTA 2021r.
10/B-7-46 RYSIEWSKI JAKUB 2021r.
10/B-7-48 ARGASIŃSCY KAROL, SZYMON 2021r.
10/B-7-50 WITKOWSKA STEFANIA 2021r.
10/B-11-99 LESZCZEWICZ JAKUB 2021r.
10/B-15-41 WAJROCH RAFAŁ 2020r.