Informacje

 Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje, że 1 września 2020 r. weszła w życie uchwała Nr XXIV/255/20 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
W związku z powyższym wszystkie tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, umieszczane od 1 września 2020 r. w obszarze miasta Piły, muszą spełniać wymagania ww. uchwały. Termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych został określony w treści uchwały (§ 9 ust. 4).
 
Wszelkie pytania dotyczące uchwały krajobrazowej prosimy kierować na adres e-mail: reklamy@zdiz.pila.pl
 
Pełna treść uchwały dostępna na stronie: Uchwała Krajobrazowa - link otwierany w nowej karcie