Rachunki bankowe

DANE JEDNOSTKI DO FAKTURY:

Nabywca:
Gmina Piła
Pl. Staszica 10
64-920 Piła
NIP 764-26-14-167
Odbiorca (adres do korespondencji):
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
ul. gen. Władysława Andersa 10
64-920 Piła
NIP 764-22-11-127 

Rachunek dochodów: 09 1020 4027 0000 1202 1119 6104
przeznaczony do wpłat z tytułu:

  • opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsce na parkingu płatnym niestrzeżonym w Pile,
  • opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • opłat za usuwanie drzew i krzewów,
  • opłaty pokładnego za miejsce na cmentarzu komunalnym,
  • zapłaty faktur za usługi.