Cmentarze zabytkowe

Cmentarze zabytkowe przy ul. Salezjańskiej oraz przy Al. Powstańców Wielkopolskich zamknięte zostały w 1964 r. nie są prowadzone tam żadne pochówki. Na obu cmentarzach znajdują się groby polskie jak i niemieckie. Cmentarz zabytkowy znajduje się również przy ul. Pogodnej. Cmentarze zabytkowe były niegdyś cmentarzami parafialnymi.

Cmentarz przy ul. Salezjańskiej – 2,25 ha
Cmentarz przy al. Powstańców Wielkopolskich 1,3248 ha
Cmentarz przy ul. Pogodnej – 0,6671 ha