Spis telefonów
stanowisko adres piętro i pokój telefon e-mail
Sekretariat Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 5
67 212 34 25 sekretariat@zdiz.pila.pl
Dyrektor - Miron Tadych Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 6
67 212 34 25 sekretariat@zdiz.pila.pl
Zastępca Dyrektora - Rafał Lisiecki Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 7
67 212 34 25 sekretariat@zdiz.pila.pl
Dział Organizacyjno - Gospodarczy
Kierownik Działu - stanowisko ds. kadr i płac Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 9
Tel. 67 211 16 35
kom. 600 970 024
kadry@zdiz.pila.pl
Stanowisko ds. administracyjnych Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 5
Tel. 67 211 16 29
kom. 600 967 715
sekretariat@zdiz.pila.pl
Dział Finansowo - Księgowy
Główna Księgowa Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 10
Tel. 67 211 16 39
kom. 600 944 298
ksiegowosc@zdiz.pila.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 10
Tel. 67 211 16 21
kom. 600 948 299
ksiegowosc@zdiz.pila.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 10
Tel. 67 211 16 22
kom. 600 946 093
ksiegowosc@zdiz.pila.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 10
Tel. 67 211 16 23
kom. 600 970 124
ksiegowosc@zdiz.pila.pl
Zamówienia Publiczne i Inwestycje
Kierownik Działu Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 8 i 11
kom. 600 971 052 zampubl@zdiz.pila.pl
Stanowisko ds. zamówień publicznych Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 8 i 11
kom. 600 947 609 zampubl@zdiz.pila.pl
Dział Zieleni
Kierownik Działu Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Piętro I,
pokój nr 7
Tel. 67 212 34 25 zielen@zdiz.pila.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. utrzymania zieleni i zadrzewień Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Parter,
pokój nr 3
Tel. 67 211 16 34
kom. 600 965 357
zielen@zdiz.pila.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. utrzymania i remontów obiektów małej architektury i placów zabaw Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Parter,
pokój nr 3
kom. 600 964 355 zielen@zdiz.pila.pl
Dział Utrzymania Dróg
Kierownik Działu Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Parter,
pokój nr 4
Tel. 67 211 16 27
kom. 600 964 255
drogi@zdiz.pila.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. kosztorysowania i nadzoru robót drogowych oraz utrzymania dróg Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Parter,
pokój nr 1
Tel. 67 211 16 24
kom. 600 964 255
drogi@zdiz.pila.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. kosztorysowania i nadzoru robót drogowych oraz utrzymania dróg Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Parter,
pokój nr 4
Tel. 67 211 16 38
kom. 600 960 372
drogi@zdiz.pila.pl
Dział Zajęcia Pasa Drogowego i Parkingów
Kierownik Działu Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Parter,
pokój nr 1
tel.67 211 16 24 zajeciepasa@zdiz.pila.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. zajęcia pasa drogowego Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Parter,
pokój nr 1
kom. 600 948 492 zajeciepasa@zdiz.pila.pl
reklamy@zdiz.pila.pl
Stanowisko ds. informatyzacji bezpieczeństwa danych oraz płatnych parkingów Generała
Władysława Andersa 10,
64-920 Piła
Parter,
pokój nr 2
Tel. 67 211 16 20
kom. 600 959 390
admin@zdiz.pila.pl
Dział Cmentarzy
Kierownik Działu Motylewska 13A,
64-920 Piła
- Tel. 67 212 52 94
kom. 600 975 240
cmentarze@zdiz.pila.pl
Sprawy techniczne, magazyn drewna Motylewska 13A,
64-920 Piła
- kom. 606 749 263 cmentarze@zdiz.pila.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. administracji cmentarza - kasjer Motylewska 13A,
64-920 Piła
- Tel. 67 212 52 94
kom. 600 975 240
cmentarze@zdiz.pila.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. administracji cmentarza - kasjer Motylewska 13A,
64-920 Piła
- Tel. 67 351 91 02
kom 600 974 413
cmentarze@zdiz.pila.pl