Cmentarz Komunalny

             Cmentarz komunalny w Pile przy ul. Motylewskiej powstał w 1964 roku. Obecnie zajmuje powierzchnię około 25 hektarów. Pierwsze pochówki odbyły się w styczniu 1965 roku. Według programu do ewidencji zmarłych, zarejestrowanych jest obecnie 29 000 pochówków.

             Na terenie cmentarza znajdują się kwatery grobów rodzinnych, pojedynczych, kwatery urnowe, kwatery grobów dziecięcych oraz grobowców głębinowych. W przyszłości planowane jest również wybudowanie kolumbarium. Na cmentarzu komunalnym znajduje się ponadto miejsce pamięci pierwszych pilan – pochowane są tam szczątki kilkunastu osób, przeniesione z odkrytego u zbiegu ulic 11 Listopada i 14 Lutego fragmentu średniowiecznego cmentarza, gdzie najprawdopodobniej ostatnie groby pochodziły z około połowy XV wieku. W pobliżu grobu pierwszych pilan znajdują się Krzyż Katyński oraz obeliski upamiętniające nazwiska ofiar, oficerów Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych w czasie II Wojny Światowej w Katyniu, Miednoje, Kozielsku, Starobielsku, Charkowie. Tuż obok obelisków znajduje się kamień z tablicą poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Żołnierzy Armii Krajowej. Ponadto, przy bramach cmentarza od ul. Motylewskiej i od ul. Przemysłowej widnieją tablice okolicznościowe związane z setna rocznicą Powstania Wielkopolskiego, mówiące o tym, że na cmentarzu spoczywają Powstańcy Wielkopolscy 1918/1919 żołnierze Wojska Polskiego oraz uczestnicy misji pokojowych ONZ. Na nagrobkach Powstańców Wielkopolskich umieszczono medaliony z Krzyżem Powstańczym.  

 

Rachunek bankowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile 09 1020 4027 0000 1202 1119 6104
przeznaczony do wpłat z tytułu:
 

  • opłaty pokładnego za miejsce na cmentarzu komunalnym,
  • opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsce na parkingu płatnym niestrzeżonym w Pile,
  • opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • opłat za usuwanie drzew i krzewów,
  • zapłaty faktur za usługi.

Otwarcie bram cmentarza 
od 1 kwietnia  -  do 10 listopada - od godziny 6:00 do godziny 21:00
od 11 listopada -  do 31 marca - od godziny 7:00 do godziny 18:00