Błękitno-zielone inicjatywy dla WielkopolskiBudowa ogrodu sensorycznego na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile
W ramach dotacji celowej udzielonej dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Gmina Piła zmodernizuje plac zabaw przy ul. Rodakowskiego na osiedlu Podlasie. W ramach dotacji powstanie ogród sensoryczny, którego głównym zadaniem jest umożliwienie zdobywania doświadczeń dźwiękowych i dotykowych, wzmacniających kreatywność dzieci. Mając na uwadze bezpośrednie sąsiedztwo szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi, w ramach projektu dobrano takie gatunki roślin umożliwiające poznanie faktury czy też barwy liści różnych gatunków drzew i krzewów oraz rozwój zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku i węchu młodych mieszkańców Piły. Na terenie przyległym do placu zabaw posadzone zostaną drzewa iglaste różnorodne gatunkowo, a także, m.in. lilaki, laurowiśnia wschodnia, lawenda wąskolistna oraz trawy ozdobne. Pomiędzy nimi poprowadzone zostaną alejki wyłożone różnobarwnymi zrąbkami.
W ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” przestrzeń ta zostanie doposażona w urządzenia zabawowe, które zostały dobrane tak, by stworzyć możliwość zdobywania doświadczeń dźwiękowych i dotykowych, wzmacniających kreatywność dzieci. We wspomnianej przestrzeni pojawią się również nowoczesne, kolorowe ławeczki.
Prace związane z realizacją tego zadania będą prowadzone w miesiącu październiku bieżącego roku.