Błękitno-zielone inicjatywy dla WielkopolskiBudowa ogrodu sensorycznego na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile
W ramach dotacji celowej udzielonej dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Gmina Piła zmodernizuje plac zabaw przy ul. Rodakowskiego na osiedlu Podlasie. W ramach dotacji powstanie ogród sensoryczny, którego głównym zadaniem jest umożliwienie zdobywania doświadczeń dźwiękowych i dotykowych, wzmacniających kreatywność dzieci. Mając na uwadze bezpośrednie sąsiedztwo szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi, w ramach projektu dobrano takie gatunki roślin umożliwiające poznanie faktury czy też barwy liści różnych gatunków drzew i krzewów oraz rozwój zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku i węchu młodych mieszkańców Piły. Na terenie przyległym do placu zabaw posadzone zostaną drzewa iglaste różnorodne gatunkowo, a także, m.in. lilaki, laurowiśnia wschodnia, lawenda wąskolistna oraz trawy ozdobne. Pomiędzy nimi poprowadzone zostaną alejki wyłożone różnobarwnymi zrąbkami.
W ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” przestrzeń ta zostanie doposażona w urządzenia zabawowe, które zostały dobrane tak, by stworzyć możliwość zdobywania doświadczeń dźwiękowych i dotykowych, wzmacniających kreatywność dzieci. We wspomnianej przestrzeni pojawią się również nowoczesne, kolorowe ławeczki.
Prace związane z realizacją tego zadania będą prowadzone w miesiącu październiku bieżącego roku.
Założenie Skweru Miododajnego na ul. Orzeszkowej w Pile.

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu powstał Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej na osiedlu Górne. Intencją realizacji tego zadania jest zwiększenie bioróżnorodności oraz rewitalizacja zdegradowanego terenu znajdującego się w sąsiedztwie szkoły oraz budynków wielorodzinnych. Zostały tam nasadzenie roślinności miododajnej, która w pierwszej kolejności zwiększy bazę pokarmową dla owadów a co za tym idzie wzrost bioróżnorodności w naszym mieście. W ramach projektu dobrano gatunki roślin o kwiatach barwnych i wonnych, kwitnące długo i obficie, które dostarczają pszczołom surowca do produkcji miodu – nektaru lub rośliny, na których liściach i pędach wytwarzany jest inny surowiec do produkcji miodu takie jak Pęcherznica kalinolistna, Budleja Dawida, Tawuła Billarda. Zostaną też ustawione 3 szt. domków dla owadów.