Struktura ZDiZ

Zdjęcie przedstawia schemat organizacyjny Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. Dyrektor zarządza Pionem ds. Zieleni, Pionem ds. Dróg i Organizacji i Pionem ds. Finansów. Do pionu ds. Zieleni należy Zastępca Dyrektora który jednocześnie nadzoruje pracę Działu Zieleni i Działu Cmentarzy. W Pionie ds. Dróg i Organizacji należą Dział Utrzymania Dróg, Dział Zajęcia Pasa Drogowego i Parkingów, Dział Organizacyjno-Gospodarczy, Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Do Pionu Finansów należy Główny Księgowy Zarządzający Działem Finansowo-Księgowym i Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych.