Groby do likwidacji 2024

Załącznik nr 1 do  procedury związanej
z fizyczną likwidacją grobów
 
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje, że wpłaty z tytułu opłat za prawo do grobu (pokładne) na cmentarzu komunalnym lub ich ponowienie, należy dokonywać na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła numer 09 1020 4027 0000 1202 1119 6104. Każdorazowo w tytule wpłaty należy podać następujące informacje: nazwiska i imiona osób pochowanych w grobie, nr kwatery oraz dane osoby, na którą ma być wystawiona faktura i umowa o przedłużenie prawa dysponowania grobem. W przypadku wątpliwości bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 212 52 94 lub pytania kierować drogą mailową na adres:
                                                         cmentarze@zdiz.pila.pl.
 
                     Jednocześnie prosimy o niezaokrąglanie wpłacanych kwot.
 
Lista grobów nieopłaconych i przeznaczonych do likwidacji
nr 1 z dnia 01.03.2024r.
 
L.P Oznaczenie grobu Nazwiska i imiona osób zmarłych
 
 
Data ważności grobu Nr przechowania (nagrobka, krzyża)
-1- -2- -3- -4- -5-
1/A-2-27,28 CIEMNOCZOŁOWSCY BARBARA MARIA, FLORIAN 2023r.
1/A-D14-3,4 WINIECKI MIECZYSŁAW ANDRZEJ 2023r.
1/A-D17-17 GĄCZA ZOFIA 2023r.
1/A-D17-24 FIAŁEK FIAŁEK 2023r.
1/A-D21-1,2 KOŚCIELSCY KRYSTYNA, ANTONI 2023r.
1/A-D21-5 WYLEGAŁA WYLEGAŁA 2023r.
1/A-D21-19,20 ŁUCZAK TADEUSZ 2023r.
1/A-D21-21 SADŁOWSCY MARIANNA, CZESŁAW 2023r.
2/A-D1-19,20 NAWROCKI EDWARD LEON 2023r.
2/A-D5-8 KOMAŃSKI KOMAŃSKI 2023r.
2/A-D9-25 KASZUBA ANDRZEJ 2023r.
2/B-5-20,21 KOWALEWSCY JAN, WACŁAW 2022r.
2/B-6-10 JAŃCZAK MICHAŁ, WILIŃSKA GABRIELA MARIA 2023r.
2/B-9-5,6 TRENDECKI JÓZEF, SAULAUF ELŻBIETA MARIA 2023r.
2/D-7-12 SZWABIUK STANISŁAWA 2023r.
3/A-10-10,11 GĘSICCY STEFANIA, JAN 2023r.
3/A-22-1,2 ROŻEK IRENA, TADEUSZ 2023r.
3/A-24-9,10 CZAJKA JAN, ZOFIA 2023r.
3/A-43-4 GALUSIK STANISŁAW, PRAKSEDA 2023r.
3/A-44-18,19 SKRZYPCZYK LUDWIK JÓZEF, MARIA AGNIESZKA 2023r.
3/B-2-7,8 BORNIKOWSCY EUGENIUSZ, ROBERT, OLECHNOWICZ KAMILA 2023r.
3/B-3-5,6 PIETRKIEWICZ ZOFIA, MARIA TERESA, EDWARD, ZBIGNIEW ALEKSANDER 2023r.
3/B-7-4,5 SZCZEŚNIAK ZYGMUNT ANTONI, STEFANIA, MOTAWSKA ZOFIA, SONDEJ MARIA 2023r.
3/B-9-1,2 SARNA WŁADYSŁAW, ŁUCJA LIDIA, JARZĄBEK AGNIESZKA 2023r.
3/B-12-2 LIJEWSCY SYLWESTER, HELENA 2023r.
3/B-26-3,4 GAWINOWSKI LECH 2023r.
3/C-18-1,2 CIECHANOWSCY JÓZEF, JADWIGA 2023r.
3/C-19-3,4 GRYŃKO JÓZEF, EWA,KRYSTYNA, SZYMKOWIAK MIECZYSŁAW,  ZOFIA 2023r.
3/C-20-9,10 WIELOGÓRSCY ZBIGNIEW KONSTANTY, APOLONIA 2023r.
4/A-1-5,6 MAŃSCY IGNACY, JANINA 2023r.
4/A-13-21 ANDRZEJEWSKI ZDZISŁAW LECH 2023r.
4/A-17-4,5 GACKA KLEMENS, ZOFIA 2022r.
4/A-D23-1 CZYŻ WALDEMAR ANDRZEJ 2023r.
4/A-31-27 MATKOWSKI EMIL 2023r.
4/B-3-10 ŻOŁĘDZIEWSKA JANINA 2023r.
4/B-20-1,2,3 GROSIAK JULIAN MARIA 2023r.
4/B-21-18,19 WACHOWSCY JÓZEF, MIKOŁAJ, JÓZEFA, MARIA GERTRUDA, PIOTROWSCY FRANCISZEK, KAZIMIERA 2023r.
4/B-23-3 WESOŁEK JANUSZ JERZY 2023r.
4/B-24-9,10 ARCISZEWSCY WINCENTY, TEOFILA 2023r.
4/B-26-15,16 DUSZYŃSCY EDMUND, ANNA 2022r.
4/B-28-15 KARDASZ JERZY 2023r.
4/B-29-10 KWIATKOWSKI KAZIMIERZ 2022r.
4/B-31-3,4 SZCZYGŁO STANISŁAW, ANNA 2022r.
4/B-32-13,14 MIECHOWIECCY WACŁAW, JANINA 2022r.
4/B-33-15,16 STEFANIAK EDMUND, MARIA 2022r.
4/B-34-5,6 FRĄCKOWIAK JAN 2023r.
5/A-3-13,14 GÓRSKI LUCJAN JAN 2022r.
5/A-4-3,4 ZDANOWICZ TEODOR, HELENA 2022r.
5/A-5-10,11 ANTONIAK STEFAN, STEFANIA 2022r
5/A-D9-1 SOWIŃSKI BOLESŁAW 2023r.
5/A-D10-3 GRZECHOWIAK EDWARD 2023r.
5/A-D10-4,5 BIELICKI HENRYK 2023r.
5/A-D13-4,5 ŚLĘZAK LEONARDA TERESA 2023r.
5/A-12-13,14 DZIUBEK JÓZEF, BOLESŁAWA 2023r.
5/A-13-3,4 SARNOWSCY ANDRZEJ, KAZIMIERA, KRAUSE EUGENIA TERESA 2022r.
5/A-13-9,10 ZAWADZCCY JÓZEF, BOLESŁAWA 2023r.
5/A-13-19,20 CISZEK BOLESŁAW, IRENA 2023r.
5/A-14-7,8 RÓŻAŃSCY LUCJAN STANISŁAW, JANINA 2023r.
5/A-14-9,10 KASZKOWIAK ZDZISŁAW, MARIA 2023r.
5/A-14-16,17 STOLC KAZIMIERZ, HALINA 2023r.
5/A-15-5 DĄBROWSKA DĄBROWSKA 2023r.
5/A-15-13,14 RADZICCY KONRAD, KLARA 2023r.
5/A-16-1,2 SZUMSCY JAN, SCHOLASTYKA 2023r.
5/A-16-15,16 DZIEŃ MICHAŁ, KORNELIA 2023r.
5/A-16-19,20 ZIOBRO JAN, HELENA 2023r.
5/A-17-5,6 WASIUKIEWICZ WINCENTY, JÓZEFA 2023r.
5/A-18-18 DOBRZAŃSKA ALEKSANDRA 2023r.
5/A-19-9,10 RENKOWSKI BRUNON 2023r.
5/A-20-8 BORAKIEWICZ RENATA 2023r.
5/A-20-14 BIAJGO MICHAŁ 2023r.
5/A-20-17,18 WĄDOŁOWSKI WĄDOŁOWSKI 2023r.
5/A-21-5 MARZEC ALEKSY 2023r.
5/A-21-18,19 RODZIEWICZ LEONARD, WANDA 2023r.
5/A-22-5,6 KOZŁOWICZ JAN, CELINA 2023r.
5/A-22-19 KADECKI JERZY 2023r.
        5/A-23-2,3 PIEŃKOSZ WACŁAW, MARIA 2023r.
5/A-23-8,9 ŻARCZYŃSKI REMIGIUSZ 2023r.
5/A-23-10,11 SZLENK MIECZYSŁAW 2023r.
5/A-24-7,8 MICHALAK STEFAN, MARIANNA 2023r.
5/A-24-13,14 JANUSZ WOJCIECH, MARIANNA 2023r.
5/A-24-17 LESZCZEWICZ LESZCZEWICZ 2023r.
5/A-25-9,10 PIEKARSKI STEFAN, JAN, MARIA 2023r.
5/A-26-9,10 ZAPRUTKO MARIAN, MICHALINA 2023r.
5/A-D26-1 WIŚNIEWSKA IWONA TERESA 2023r.
5/A-27-5,6 SIWKOWSCY BRONISŁAW, LEOKADIA 2023r.
5/A-30-5,6 BONZEK EDMUND, JANINA 2023r.
6/A-7-5,6 ANDRUSIUK JAN,  ANIELA 2023r.
6/A-8-17,18 RYBARCZYK ZYGMUNT, TOMASZ JÓZEF 2023r.
6/A-10-3,4 DEC JAN, KATARZYNA 2023r.
6/B-7-1,2 KUNCEWICZ BRONISŁAW, STANISŁAWA 2023r.
6/B-12-33,34 ANDRESZAK ROMAN 2023r.
6/B-D19-1 MICHAŁEK MICHAŁEK 2023r.
6/B-26-27 BLOCH BLOCH 2022r.
6/B-26-28,29 PSZCZOŁA STANISŁAW, CZESŁAWA 2023r.
6/C-16-15,16 BOROWSCY EDWARD EDMUND, CZESŁAW BERNARD, HELENA 2023r.
7/B-3-11,12 LIPIEJKO EDWARD, JÓZEFA 2023r.
7/B-8-21,22 SZNABEL EDMUND, HELENA 2023r.
7/B-8-41,42 WŁODARCZYK FRANCISZEK 2023r.
7/B-14-42,43 KUREK FELIKS, CECYLIA 2022r.
7/B-16-28,29 CHMIELEWSCY TADEUSZ, WIESŁAWA 2023r.
7/B-22-38,39 LUBIAK WŁADYSŁAW, ALEKSANDRA 2023r.
7/B-26-38,39 CHUDZIŃSCY LEON, ANNA 2023r.
7/A-9-12,13 WEŁNIAK MARIAN, STANISŁAWA 2023r.
7/C-1-7,8 JAŚKIEL ANTONI, JANINA 2023r.
7/C-18-15,16 SUTKIEWICZ JADWIGA, STEFANIA 2022r.
7/C-21-13,14 BUKOWSCY JÓZEF, STANISŁAWA, JAKUBOWSKI JANUSZ 2023r.
8/A-1-17 MICHAŁKIEWICZ WALERIA 2022r.
8/A-1-18 CZELNY JAN 2022r.
8/A-1-26 STRZELCZYK STANISŁAW 2023r.
8/A-2-13 KAŁABUN HENRYKA 2022r.
8/A-2-14 CZUBA MARIANNA 2022r.
8/A-2-17 STACHOWIAK EDMUND 2022r.
8/A-2-31 HOLENDEREK EDWARD 2023r.
8/A-2-33 STASZEWSKI PIOTR 2023r.
8/A-2-34 LEBIEDIEW NIKON 2023r.
8/A-2-35 PRĘDOTA ANNA 2023r.
8/A-3-22 PIRSZ STEFANIA 2022r.
8/A-3-25 DZIEMIUK MARIANNA 2022r.
8/A-3-38 SZYSZKA STANISŁAW 2023r.
8/A-4-15 OLESZUK STANISŁAWA 2022r.
8/A-4-18 MŁYŃSKA TEOFILA 2022r.
8/A-4-28 SZYBOWICZ RAFAŁ 2023r.
8/A-4-31 ZIÓŁKOWSKA MARIANNA 2023r.
8/A-4-35 WALDMANOWSKI STANISŁAW 2023r.
8/A-4-36 KRZYWICCY ANDRZEJ, MIKOŁAJ, PIOTR, HELENA 2023r.
8/A-4-37 KUCHARSKA BOŻENA TERESA, GÓRSKA LEOKADIA 2023r.
8/A-4-38 KOCIŃSKA WANDA 2023r.
8/A-6-27 MIKOŁAJEWICZ TADEUSZ 2023r.
8/A-6-28 ŻABCIŃSKA PAULINA 2023r.
8/A-6-33 TARASIUK KAZIMIERZ 2023r.
8/A-6-35 SZYSZKO JÓZEFA 2023r.
8/A-7-18 PUBANC MARIANNA 2023r.
8/A-7-20 SZYMKOWIAK CZESŁAW 2022r.
8/A-7-29 NEUMAN MARTA 2023r.
8/A-7-30 KAPCZYŃSKA JADWIGA 2023r.
8/A-7-36 PAWEŁKO ZOFIA 2023r.
8/A-7-40 STAŚKIEWICZ BOLESŁAW 2023r.
8/A-8-23 MARKOWSKA KAROLINA 2022r.
8/A-8-29 BARAŃSKA BRONISŁAWA 2023r.
8/A-8-30 WYBIERALSKA MARIA 2023r.
8/A-8-32 BUCZYŃSKI MICHAŁ 2023r.
8/A-8-34 TOMCZEWSKI HENRYK 2023r.
8/A-8-36 CHOJNACKA HELENA 2023r.
8/A-11-38 WOŹNIAK ZOFIA HELENA 2023r.
8/A-12-27 CIECHOMSKI LUCJAN 2023r.
8/B-2-28,29 RÓŻALSCY STANISŁAW, MARIANNA 2023r.
8/B-6-23 KLONOWSKI STANISŁAW 2023r.
8/C-9-2 ZARZYCKA MARIA BOGUSŁAWA, RUTKOWSKI ANDRZEJ 2023r.
8/C-22-17,18 SERWACCY ANTONI, GENOWEFA 2023r.
8/D-1-1,2 RUCIŃSCY MICHAŁ, FRANCISZKA 2023r.
8/D-6-16,17 MAZUR IGNACY, DANIELA 2023r.
9/B-2-16,17 KOŁODZIŃSCY JAN, MARTA 2023r.
9/B-3-7 GOLAR NADZIEJA 2023r.
9/E-3-31 NEŁKA ZBIGNIEW TADEUSZ 2022r.
9/E-6-16,17 OLEJNICZAK JÓZEF, BOGDAN 2023r.
9/F-1-14,15 SZCZEPAŃSCY FRANCISZEK, ANNA 2023r.
9/F-3-12,13 KRYSIAK TEODOR, WANDA, KORNELIA 2023r.
9/F-5-3,4 CZYCZYN PAWEŁ, MARIA 2023r.
9/F-5-7,8 BUTYŃSCY KAMIL, STANISŁAWA 2023r.
9/F-5-10,11 TŁUCZEK MARIAN, WŁADYSŁAWA 2023r.
9/F-7-15,16 FLITTA JAN, FRANCISZKA 2023r.
10/B-1-58 WÓJTOWICZ MARIUSZ 2022r.
10/B-1-65 DOBRAŁOWICZ TERESA 2023r.
10/B-1-66 BAJOR MAGDALENA 2023r.
10/B-6-92 PŁAWUSZEWSKI MARCIN 2023r.
10/B-6-93 LESZKOWSKA JESSICA 2023r.
10/B-6-94 MUSZYŃSKA NADIA JULIA 2023r.
10/B-8-2 CHWIŁKOWSKA ZOFIA EUGENIA 2022r.
10/B-8-89 BOCHENEK WIKTORIA MARIA 2023r.
10/B-9-48 PAWLIKOWSKA ALEKSANDRA 2022r.
10/B-9-53 PIKULIK AGNIESZKA 2022r.
10/B-10-45 LISIAK RADOSŁAW 2022r.
10/B-10-47 MADAJ ANASTAZJA 2023r.
10/B-10-51 WĘDZICKA KAROLINA 2023r.
10/B-10-52 RENNERT PIOTR 2023r.
10/B-10-54 ORZECHOWSKA JOANNA 2023r.
10/B-11-32 RYNEK MACIEJ 2023r.
10/B-11-43 PIOTROWSKA MAŁGORZATA 2023r.
10/B-11-44 IGNACZAK ANNA 2023r.
10/B-11-49 SURMA PAWEŁ ŁUKASZ 2023r.
10/B-12-41 GÓRNIAK ANNA 2023r.
10/B-12-42 NAWROT MACIEJ 2023r.
10/B-12-44 KWAJZER MATEUSZ 2023r.
10/B-12-45 NOWAK DAWID 2023r.
10/B-12-47 GAJDA AGNIESZKA ANNA 2023r.
10/B-12-48 HUMERSKI BARTOSZ 2023r.
10/B-12-50 POKORA MAGDALENA 2023r.
10/B-12-53 KIN ŁUKASZ 2023r.
10/B-12-91 MAROSZEK JULIA 2023r.
10/B-12-94 GARCZEWSKI MIŁOSZ 2023r.
10/B-13-42 NOWOJSKA ANNA 2023r.
10/B-13-44 MATANINA PAWEŁ 2023r.
10/B-13-45 KRET EWELINA 2023r.
10/B-13-47 PIĄTEK DAGMARA 2023r.
10/B-13-93 KOPCZYŃSKI JAKUB MICHAŁ 2023r.
10/B-14-41 SIWIAK STANISŁAW 2023r.
10/B-14-43 CZYŻYKOWSCY ANNA, MARCIN 2023r.
10/C-6-9,10 HRYCKIEWICZ STANISŁAW, MARIA 2022r.
10/D-2-3 MUSIAŁ ANTONINA 2023r.
10/E-1-22 WERYK WANDA, LEWANDOWSKA JANINA 2023r.
10/E-2-41 NIEDBALSCY ANTONI, HELENA 2023r.
12/A-1-1 ŁOZOWSKA JÓZEFA 2022r.
12/A-4-12,13 FILIPEK ANDRZEJ, TADEUSZ 2023r.
12/A-6-7 ROWECKI FRANCISZEK, CENDA BOGDAN 2022r.
12/A-6-21 SMOLAREK ANTONINA, BAKAJ WANDA 2023r.
12/A-8-35 POLCYN ANDRZEJ KONRAD, TERESA 2023r.
12/C-3-15,16 FABIAŃCZYK ZYGMUNT, KAROLINA 2023r.
12/D-D1-13 OZGOWICZ WŁADYSŁAW JĘDRZEJ 2023r.
11/A-3-10 PRĘGOWSKI ROBERT 2023r.
13/A-3-17,18,19 SIBIK CZESŁAW, SCHOLASTYKA, MICHAŁOWSKA-SIBIK BOGUSŁAWA 2022r.
13/A-4-3,4 WRZESIŃSCY KRYSTYNA, LEOKADIA HELENA 2023r.
13/A-5-10,11 SMENT MIECZYSŁAW, ZDZISŁAWA KAZIMIERA 2023r.
13/A-5-16,17 NOWOSIELSCY TADEUSZ, HENRYKA 2023r.
13/A-6-4,5 RATAJCZAK HENRYK,GERTRUDA 2023r.
13/A-7-9,10 KRZACZKOWSCY STANISŁAW, EWELINA 2023r.
13/A-10-13,14 WESOŁOWSCY JAN, STEFANIA 2023r.
13/A-10-15,16 MICHNOWSCY WŁADYSŁAW HENRYK, KRYSTYNA ANNA 2023r.
13/A-14-13,14 MADAJ KRZYSZTOF,JÓZEF 2023r.
13/A-15-5,6 JAŚNIEWSCY WŁADYSŁAW, CECYLIA JÓZEFA 2023r.
13/C-7-1 CZETOWICZ EWA WIESŁAWA 2023r.
15/A-7-12 PROCZKA BENEDYKT 2022r.
15/A-7-18 GÓROWSKI DARIUSZ LESZEK 2022r.
15/A-7-35 GEMBSKI PIOTR WOJCIECH 2022r.
15/A-7-36 LOROCH EUGENIUSZ 2022r.
15/B-15-4,5 KWAPISZ STANISŁAW 2023r.
15/B-16-3,4 CZUDAKOWA IRENA MIROSŁAWA 2023r.
15/B-16-7,8 MACINKIEWICZ LIDIA BARBARA 2023r.
15/B-16-11,12 DZIEWIĘCKA BARBARA 2023r.
15/B-17-1 PIEKARSKI ARTUR JÓZEF 2023r.
15/B-17-29,30 NOWICKI TADEUSZ MARIAN 2023r.
15/B-17-31,32 HAKAWCZYN JANUSZ 2023r.
15/B-18-29,30 ZABROCKI ROMAN ANTONI 2023r.
15/B-19-29,30 JARZYŃSKA HALINA WIESŁAWA 2023r.
15/B-19-33 MICHALSKA HANNA STANISLAWA 2023r.
15/B-20-7,8 OLSZAŃSKI KAZIMIERZ 2023r.
15/C-1-8 TOMCZAK ZYGMUNT, TOMCZAK- MICHALSKA JANINA STANISŁAWA 2023r.
15/C-2-11 NAJDZION JADWIGA 2023r.
16/A-1-5,6 REKUCCY JAKUB, JÓZEFA 2022r.
16/A-2-27 OSIK ROMUALD 2023r.
16/A-5-13,14 KUNICCY JÓZEF, JÓZEFA 2022r.
  1. 1
16/A-6-11,12 WOJDANOWICZ EDMUND, MARTA 2023r.
16/A-15-5,6 CICHORZ MARIAN JULIAN, JOANNA 2023r.
16/A-16-25 USOWICZ SZYMON 2023r.
16/B-16-1 KUCYJ FRANCISZEK ALEKSANDER 2023r.
16/B-17-1 ROZPŁOCH ANDRZEJ JAN 2023r.
16/B-17-3 MAROSZEK STANISŁAW 2023r.
16/B-17-6 SYRYKIEWICZ ZBIGNIEW KRZYSZTOF 2023r.
16/B-17-8 MOŃKO DANUTA 2022r.
16/B-17-10 JANC WIESŁAW WŁADYSŁAW 2022r.
16/B-17-11 NOWAK HENRYK 2022r.
16/B-17-13 ZESZOT CZESŁAW ALEKSANDER 2023r.
16/B-17-14 PIEGDOŃ KRZYSZTOF 2023r.
16/B-17-18 HYŁA MIROSŁAW 2023r.
16/B-17-20 JELEŃ STANISŁAW 2023r.
16/B-17-22 ŁUCZAK JÓZEF 2023r.
16/B-17-25 STROJEK CECYLIA TERESA 2023r.
16/B-19-2 CZYŻ KONSTANTY 2022r.
16/B-19-3 LATOSIŃSKI CZESŁAW 2023r.
16/B-19-4 SZEWC WLADYSŁAW 2023r.
16/B-19-9 GAWRYSIAK FRANCISZKA 2023r.
16/B-19-14 IGNACIUK ARKADIUSZ 2023r.
16/B-19-16 ANIOŁ JERZY ADAM 2023r.
16/B-19-17 TYC FELIKSA 2023r.
16/B-20-10 KUBINA JÓZEF 2022r.
16/B-20-17 BOROWSKA ZOFIA 2022r.
16/B-20-18 CIEŚLIŃSKA LIDIA URSZULA 2022r.
16/B-20-7 LIPSKI ALFRED 2022r.
17/A-4-5,6 CZERNIELEWSCY ZDZISŁAW, MARIA 2023r.
17/A-8-3,4 MAŃKOWSCY KAROL, ANNA 2023r.
17/A-15-3,4 KOLASIŃSCY BOLESŁAW, EUGENIA 2023r.
17/A-15-21,22 ZIĘTARA STANISŁAW, TERESA 2023r.
17/A-16-22 WOJEWODA BERNARD 2023r.
17/B-2-13,14 KIERUJ TADEUSZ FRANCISZEK 2022r.
17/B-6-17,18 FIGIEL CZESŁAW, ZOFIA 2023r.
17/B-7-7,8 CZENSZAK MARIAN, BRONISŁAWA 2023r.
17/B-17-27,28 KACZMAREK JANUSZ PAWEŁ, LUDMIŁA 2023r.
18/A-6-6,7 WYSOKIŃSCY KAZIMIERZ,  ANNA 2023r.
18/A-12-7,8 KRUSZKA TADEUSZ, STEFANIA 2023r.
18/A-12-9,10 MALESZA ALFONS, WIKTORIA 2023r.
18/B-1-15 BUDA FRANCISZEK 2023r.
18/B-13-5,6 KALINOWSCY ZBIGNIEW, AGNIESZKA 2023r.