Przebudowa ul. Wysokiej

Na ulicy Wysokiej i w jej sąsiedztwie rozpoczęto roboty przebudowy ulicy Wysokiej, by w ramach właśnie rozpoczętego pierwszego etapu zmianie uległa nawierzchnia jezdni. Obecną nawierzchnię asfaltową zastąpi nawierzchnia z kostki betonowej. Wzdłuż niej zamontowane będzie nowe oświetlenie parkowe, a także zostanie ułożona asfaltowa droga pieszo-rowerowa. Roboty na odcinku od skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego z ul. Sienkiewicza winne być ukończone w czerwcu przyszłego roku.
 
Wszystkim tym pracom towarzyszyć też będzie wykonanie nowego parkingu przy sklepie znajdującym się na początku ulicy Wysokiej.
 
Wykonanie robót na odcinku od ul. Sienkiewicza od ul. Brzozowej planowane jest na lato 2022 roku.

 
Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa jest dzięki środkom Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jakie otrzymało Miasto Piła. Wartość tego dofinansowania to blisko 1,5 mln zł..