Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile

Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile - II etap- odcinek od km 0+840,00 do 1+776,17