Przebudowa ul. Bydgoskiej

"Przebudowa ul. Bydgoskiej w mieście Piła na odcinku od skrzyżowania z aleją Powstańców Wielkopolskich do przejazdu kolejowego – etap III odcinek od km 0+000 do km 0+555"