Piła stawia na kolor żółty przy przejściach dla pieszych

Gmina Piła zawarła umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa obejmuje realizację czterech  zadań inwestycyjnych w formule „zaprojektuj-wybuduj”:
- Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych  (aleja Wyzwolenia),
- Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego),
- Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska),
- Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego).
W ramach umowy zostaną opracowane dokumentacje projektowe na podstawie których ww. przejścia zostaną przebudowane,  oświetlone i oznakowane z wykorzystaniem systemu aktywnego przejścia.
Jest to kolejna inwestycja w naszymi mieście związana z poprawą bezpieczeństwa na przejścia dla pieszych.
Łączna wartość dofinansowania zadań wynosi 384 000,00 zł, a oddanie do użytkowania planowane jest na wrzesień przyszłego roku.

Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych  (aleja Wyzwolenia)

Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia), (dofinansowanie: 104 000,00 zł, całkowita wartość: 130 000,00 zł)


Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego),

Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego), (dofinansowanie: 96 000,00 zł, całkowita wartość: 120 000,00 zł)


Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)

Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska), (dofinansowanie: 88 000,00 zł, całkowita wartość: 110 000,00 zł)

Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego)

Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego). (dofinansowanie: 96 000,00 zł, całkowita wartość: 120 000,00 zł)