„Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”


 
W sąsiedztwie ul. Wyspiańskiego rozpoczęto prace montażowe oświetlenia. W dalszej kolejności  zamontowane zostaną urządzenia odwodnienia terenu. Całość prac zakończona zostanie wykonaniem nawierzchni parkingu i chodników. Inwestycja ta uwzględnia głosy mieszkańców sąsiednich budynków wcześniej postulujących utwardzenie tego terenu i lokalizacje miejsc postojowych. Niezwykle ważnym elementem inwestycji jest wykonanie kanalizacji deszczowej, co pozwoli na właściwe odwodnienie terenu, który w latach ubiegłych często był zalewany (tworzyły się zastoiska wody).
 
Realizacja możliwą jest dzięki środkom Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jakie otrzymało Miasto Piła. Wartość tego dofinansowania to 800 000zł. Całość prac zostanie wykonana jeszcze w tym roku