Bioróżnorodność na alei Piastów

28.10.2022
Bioróżnorodność na alei Piastów
Rozpoczęły się roboty związane z odnową zieleni w pasie rozdziału jezdni alei Piastów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ronda na skrzyżowaniu z ul. Wodną.
 
Są to prace prowadzone  w ramach zwiększenia bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta i jest to kontynuacja wcześniejszych nasadzeń przy tamtejszym parkingu oraz w pasie rozdziału przy alei Jana Pawła II.
 
Niebawem zostaną posadzone krzewy liściaste i iglaste,  rośliny bylinowe i trawy dostosowane do tamtejszych warunków siedliskowych (m.in. berberysy, jałowce, róże okrywowe, szałwie, lawendy oraz trawy ozdobne). Dodatkowo na rondzie przewidziane jest posadzenie jabłoni ozdobnych ‘Royalty’. Prace te zostaną  poprzedzone montażem systemu nawadniającego.
 
Po możliwych przerwach w realizacji w okresie zimowym ukończenie planowane jest na kwiecień 2023 roku.
 
Prosimy o wyrozumiałość podczas realizacji prac i przepraszamy za możliwe czasowe utrudnienia w ruchu.