Nowe miejsca postojowe przy ul. Spacerowej

18.10.2022
Nowe miejsca postojowe przy ul. Spacerowej
Celem zwiększenia dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się przy ul. Spacerowej wykonano w sąsiedztwie budynku nowe miejsca postojowe oraz nową nawierzchnie chodnika. Postój został ograniczony do 30 min, co ma umożliwić zwiększenie liczby osób korzystających z postoju.
 
Przedsięwzięcie to jest elementem szerszego i wieloletniego zadania polegającego na modernizacji infrastruktury pieszej i jej towarzyszącej naszego miasta.