Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ulicach 14 Lutego i 11 Listopada.

13.09.2022
Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ulicach 14 Lutego i 11 Listopada.

Wprowadzony został zakaz możliwości postoju w dowolnym miejscu pojazdów  zaopatrzenia lokali usługowych i handlowych. Postój taki możliwy jest wyłącznie w 4 wyznaczonych do tego miejscach postojowych.

Ponadto zlokalizowano 3 przystanki komunikacji miejskiej oraz dopuszczono dwukierunkową jazdę autobusów miejskich.

W związku z tymi zmianami uczestników ruchu - pieszych i kierowców - prosimy o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie.

Zmiany te są wynikiem realizacji projektu unijnego pn. Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania, który ma przywrócić komunikację miejską w tej części miasta.