Ponowne udostępnienie sali ekumenicznej na Cmentarzu Komunalnym

08.03.2022
Ponowne udostępnienie sali ekumenicznej na Cmentarzu Komunalnym
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje, że z dniem 09.03.2022r. zostaje udostępniona sala ekumeniczna na Cmentarzu Komunalnym w Pile, w której mogą się odbywać ceremonie przedpogrzebowe. Udostępnienie sali ekumenicznej odbywa się z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym stosownych rozporządzeń.
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo osób biorących udział w ceremoniach przedpogrzebowych, prosimy o stosowanie maseczek i dezynfekcję rąk