Nowe zasady wjazdu na cmentarz komunalny

18.01.2022
Nowe zasady wjazdu na cmentarz komunalny
Informujemy, że na Cmentarzu Komunalnym w Pile, przy głównej bramie  od ul. Motylewskiej został zainstalowany szlaban wyposażony w system identyfikacji tablic rejestracyjnych. Wjazd na teren cmentarza jest możliwy po zarejestrowaniu tablicy rejestracyjnej pojazdu osoby niepełnosprawnej (lub innej osoby uprawnionej) u zarządcy terenu.
W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych wjazdem na teren cmentarza  o zgłaszanie wniosków  pod adres email cmentarze@zdiz.pila.pl. Wszelkie pytania należy kierować pod numer telefonu 600 975 240. 
Jednocześnie informujemy, iż godziny wjazdu na teren cmentarza nie uległy zmianie. Wjazd możliwy będzie zgodnie z obowiązującym regulamin w dni powszednie, od poniedziałku do soboty w godzinach  od 7:00 do 15:00.