Załatwianie spraw związanych z drogami powiatowymi

30.12.2021
Załatwianie spraw związanych z drogami powiatowymi
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. zarządzanie drogami powiatowymi przejmuje Powiatowy Zarząd Dróg, w związku z tym wnioski dotyczące poniższych spraw: 
- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi
- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia  reklamy (umieszczenia tymczasowego obiektu budowlanego, umieszczenia stoiska handlowego)
- zezwolenie na lokalizację/ przebudowę zjazdu z drogi publicznej
- zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów niezwiązanych  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele zieleni (ogrodu) na prawach wyłączności

należy kierować do Powiatowego Zarządu Dróg na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile 
 ul. Młodych 78, 64 – 920 Piła
 tel./fax 67 349 08 81
e-mail: sekretariat@pzd.pila.pl


Wykaz dróg powiatowych na terenie miasta Piły: 
Browarna                                                     
Staromiejska 
Ceglana                                                     
Kamienna
Kossaka                                                     
Kotuńska Droga                                           
Kwiatowa                                                    
Lelewela                                                      
Lotnicza                                                      
Ludowa                                                      
11 Listopada                                           
Łączna                                                        
Okrzei 
Okólna                                                       
1-go Maja                                                    
Medyczna                                              
Mickiewicza                                                
Podchorążych                                            
Roosevelta
Rydygiera                                                  
Śniadeckich                                               
Towarowa                                                 
Tucholska                                                  
Młodych                                          
Wałecka                                                     
Wawelska                                                  
Wiosny Ludów                                           
Wyspiańskiego                                          
Zygmunta Starego (w części od skrzyżowania z ul. Towarową do skrzyżowania z ul. 14 Lutego)    
Droga na jezioro Płotki