Bezpłatne parkowanie na placu Staszica w dniach od 09 – 13.12.2021 r.

08.12.2021
Bezpłatne parkowanie na placu Staszica w dniach od 09 – 13.12.2021 r.
W związku z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu w „strefie zamieszkania”   ul. 11 Listopada, placu Konstytucji 3 Maja i ul. 14 Lutego w dniach od 09 – 13.12.2021 r. oraz brakiem możliwości wjazdu i wyjazdu z posesji w tym czasie, pragniemy poinformować, iż w tych dniach parkowanie na placu Staszica będzie bezpłatne dla wszystkich mieszkańców.