Ul. Rodła – rozpoczęcie robót

30.09.2021
Ul. Rodła – rozpoczęcie robót
Ulica Rodła to kolejna z dróg gminnych, której przebudowę rozpoczęliśmy. Niezmieniona od czasów, gdy jej zarządcą było wojsko, uzupełniona zostanie o nową nawierzchnię, kanalizację deszczową, miejsca postojowe, oświetlenie oraz ścieżką pieszo-rowerową. Ułożony zostanie także kanał technologiczny.
Wykonawcą robót jest Pol-Dróg Drawsko Pomorskie. Wartość inwestycji, która zostanie zrealizowana do końca tego roku, to ok. 2,5 mln złotych.
 
Zadanie jest jednym z przedsięwzięć Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły przewidującego podniesienie walorów przestrzeni zdegradowanych.