Apel o niedokarmianie dzików

02.04.2021
Apel o niedokarmianie dzików
Kolejny raz otrzymaliśmy informację o dzikach na terenie miasta. Tym razem ich obecność na placu zabaw przy ulicy Mickiewicza sprawiła spory nieład w postaci wypiętych koszy i rozrzuconych śmieci.
 
Teren ten został już uprzątnięty, ale by uniknąć takich sytuacji w przyszłości kierujemy do Państwa  apel o niedokarmianie
i nieoswajanie tych zwierząt. Tym samym ograniczymy ich przebywanie i zapobiegniemy kolejnym takim sytuacjom na naszych osiedlach. Pamiętajmy, że miasto to nie jest teren dla bytowania wszystkich dzikich zwierząt.
Takie nieprofesjonalne dokarmianie nie przysłuży się zdrowiu zwierząt, a zarazem przynosi skutek w postaci braku porządku i niebezpieczeństwa dla mieszkańców. Ponadto wyłożona karma często jest konsumowana także przez szczury, których obecności wszyscy nie chcemy.

W kolejnych przypadkach, gdy jesteśmy świadkami uszkodzenia koszy ulicznych lub innej infrastruktury miejskiej, prosimy
o niezwłoczne informowanie Straży Miejskiej (numer alarmowy: 986 lub 668 250 619). Pozwoli to szybciej zidentyfikować problem i jemu później zapobiec.
 
Przedstawiamy stan przed i po oczyszczeniu tego terenu.