Budki lęgowe

25.02.2021
Budki lęgowe
Kilkadziesiąt budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy pojawiło się na pilskich terenach zieleni 

Budki wykonane z wysokiej jakości materiałów ekologicznych, skonstruowane według ścisłych zaleceń ornitologicznych i chiropterologicznych zostały zamontowane w tym tygodniu na zieleńcach, skwerach i w parkach naszego miasta. Łącznie 63 szt. budek i schronów będzie przeznaczonych dla ptaków (m.in. sikorek, wróbli, mazurków), a także  dla nietoperzy. 
Budki i schrony mają na celu ułatwienie bytowania ptakom i nietoperzom w trudnych warunkach miejskich, mają pełnić funkcję zastępczego miejsca rozrodczego, jednocześnie w najprostszy i najskuteczniejszy sposób zapewniają ochronę wielu zagrożonych wyginięciem gatunków.  Ze względu na postępujące zmiany w środowisku naturalnym, dotychczasowe siedliska ptaków i nietoperzy są zagrożone zniszczeniem, co wpływa na liczebność wielu gatunków. 
Wybór miejsc, rodzaj budek, schronów oraz sposób ich montażu został uzgodniony z Pilskim Kołem Klubu Przyrodników.  Miejsca,  w których możemy je obserwować to: 
-skwer im. Matek Chrzestnych Powstania Wielkopolskiego, 
- skwer im. P. Adamowicza,
- Park nad Gwdą im. Tekli Budnowskiej,
- bulwary nadrzeczne (w okolicach szkoły policji),
- Park przy ul. Ceglanej, 
- Park przy alei Wojska Polskiego,
- Park przy ul. Śniadeckich,
- Park na Wyspie.