Odśnieżanie ulic i chodników

07.01.2021
Odśnieżanie ulic i chodników
W związku z utrzymaniem zimowym dróg w naszym mieście polegającym na odśnieżaniu
i zwalczaniu śliskości, Zarząd Dróg i Zieleni w Pile uprzejmie prosi mieszkańców o niezastawianie ulic
i chodników pojazdami. Parkowanie w pasie drogowym, zwłaszcza na drogach wąskich, przebiegających w rejonie zagęszczonej zabudowy mieszkalnej, utrudnia przeprowadzenie akcji zimowej. W wielu przypadkach oznacza brak faktycznej możliwości dotarcia ciężkiego sprzętu i pługopiaskarek.