Utrudnienia ul. Młodych

25.11.2020
Utrudnienia ul. Młodych
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje, że od dnia  25 listopada 2020 r. rozpoczną się  prace drogowe na ul. Młodych w Pile,
od skrzyżowania z ul. Okólną  w kierunku przejazdu kolejowego na odcinku o długości ok. 130,0 m.
Prace związane z wymianą nawierzchni będą prowadzone z wykorzystaniem ręcznego kierowania ruchem.
Roboty drogowe planuje się zakończyć 4 grudnia 2020 r.