Komunikat w sprawie opłat cmentarnych

27.10.2020
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje, że wszelkie wpłaty z tytułu opłat za:
  1. prawo do grobu (tzw. pokładne) na cmentarzu komunalnym lub ich ponowienie,
  2. zatwierdzenie projektów i wydanie zezwoleń na postawienie pomnika lub jego wymianę,
  3. wydanie zezwoleń na utwardzenie terenu wokół nagrobka,
  4. wydanie zezwoleń na postawienie ławki przy grobie,
  5. wydanie zezwoleń na posadzenie drzew lub krzewów przy grobie,
należy dokonywać na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w banku PKO BP SA numer
09 1020 4027 0000 1202 1119 6104, po uprzednim uzyskaniu szczegółowych informacji w biurze przy
ul. Motylewskiej 13a w Pile, telefonicznie (67 212 52 94) lub drogą mailową (
cmentarze@zdiz.pila.pl).
 

!!Jednocześnie prosimy o niezaokrąglanie wpłacanych kwot!!