Realizacja prac przy ulicy Krzywej

16.11.2023
Realizacja prac przy ulicy Krzywej
Realizacja prac przy ulicy Krzywej zmierza ku końcowi. Obecne prace są na etapie kończenia nawierzchni parkingu i systemu odwodnienia, budowy ciągów pieszo-rowerowych. Zrealizowano nawierzchnię jezdni gwarantującą pełną przejezdność ulicy.