Trwa przebudowa ulicy Krzywej

03.08.2023
Trwa przebudowa ulicy Krzywej
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i umowie zawartej
z Wojewodą Wielkopolskim precyzującej to finansowe wsparcie, trwa realizacja przebudowy ulicy Krzywej. Inwestycja ta ma charakter kompleksowy – zmianie ulegnie infrastruktura drogowa
w zakresie jezdni, budowy ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do sąsiadujących nieruchomości.
W sąsiedztwie drogi wykonane zostaną także nowe miejsca postojowe oraz ustawione będzie nowe oświetlenie drogowe.
Wartość robót objętych dofinansowaniem – 6 061 805,68 zł
Dofinansowanie - 3 030 902,84 zł


Jednocześnie informujemy o zorganizowaniu objazdu i konieczności stosowania się do niego zgodnie z poniższym schematem: