Schody na Ceglanej po remoncie

12.05.2023
Schody na Ceglanej po remoncie
Dotąd w ramach prowadzonej w ostatnim czasie modernizacji infrastruktury pieszej zrealizowane zostały takie elementy przestrzeni jak chodniki, sąsiadujące z nimi trawniki, oświetlenie, miejsca postoju pojazdów.
Tym razem przyszedł czas na nietypowe obiekty – schody parkowe przy ul. Ceglanej.  Jedne z nich przy głównym wejściu, po latach użytkowania wymagały remontu. Naprawiono stopnie, oczyszczono
i odmalowano barierki. Drugie (historyczne) oczyszczono, odmalowano, uzupełniono ubytki poprawiając tym samym estetykę.
 
Poniżej zdjęcia ukazujące stan schodów przed i po remoncie