Zajęcie pasa drogowego na cele zieleni (ogrodu) na prawach wyłączności