Boisko przy ul. Mickiewicza/Złotej bez oświetlenia

08.01.2021
Boisko przy ul. Mickiewicza/Złotej bez oświetlenia
Informujemy, że ze względu na powtarzające się akty wandalizmu związane miedzy innymi z uszkodzeniem skrzynki energetycznej sterującej oświetleniem boiska do czasu jej naprawy nie będzie ono włączone. Równocześnie zwróciliśmy się do Policji oraz Straży Miejskiej o zwiększenie ilości patroli w tym rejonie osiedla. Prosimy mieszkańców o zgłaszanie i informowanie tych służb o przebywaniu w rejonie boiska osób zachowujących się w sposób niezgodny z przepisami.