Informacje

31.12.2020
Informacje
Zarząd Dróg i Zieleni informuje, iż istnieje możliwość przesyłania faktur za usługi na specjalnie utworzony adres e-mail faktury@zdiz.pila.pl

Sprawy związane z uchwałą krajobrazową można załatwiać drogą mailową pod adresem reklamy@zdiz.pila.pl. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie w zakładce uchwała krajobrazowa.

Zachęcamy do korzystania z ww. kanałów komunikacji elektronicznej oraz wyjaśniania tą drogą wszelkich wątpliwości związanych z uchwałą Rady Miasta Piły regulującą zasady lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej.