Przejazdy rowerowe

23.12.2020
Przejazdy rowerowe
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile w celu poprawy jakości i atrakcyjności infrastruktury rowerowej naszego miasta zmodernizował część istniejących przejść dla pieszych.
W ramach prac wykonano udrożnienie przejazdów rowerowych zapewniające ciągłość przejazdu rowerzystom. Zastosowano barwne (kolor czerwony) oznakowanie poziome oraz nowe oznakowanie pionowe, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo użytkowników tras rowerowych.
Nowe przejazdy postały w przebiegu ścieżek przy ulicach: Śniadeckich, Mickiewicza, Spacerowej oraz alei Wyzwolenia.
W przyszłym roku planuje się utworzenie kolejnych przejazdów