Zarządzenie nr 950(363)2020 Prezydenta Miasta Piły

01.12.2020
Zarządzenie nr 950(363)2020 Prezydenta Miasta Piły
Zarządzenie nr 950(363)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym na obszarze Miasta Piły