Konsultacje ul. Wyspiańskiego/Żeromskiego

20.11.2020
Konsultacje  ul. Wyspiańskiego/Żeromskiego
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje o rozpoczęciu procesu formalnego związanego z budową parkingu wraz z drogą  wewnętrzną dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana  Wyszyńskiego w Pile. Zakres robót będzie obejmował budowę: jezdni w  drodze  ze stanowiskami postojowymi i chodnikiem , odwodnienie, oświetlenie oraz zieleń przydrożną. W pierwszej kolejności przygotowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Zapraszamy mieszkańców miasta do składania uwag i pomysłów dotyczących projektu budowy na adres mailowy: sekretariat@zdiz.pila.pl. Czas trwania konsultacji: do 21 grudnia  2020 r.