Wyłączenie sygnalizacji świetlnej

23.10.2020
Wyłączenie sygnalizacji świetlnej
W związku z pandemią COVID-19 podjęta została decyzja o wyłączeniu sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych
z sygnalizacją wzbudną, prosimy o zachowanie ostrożności przy korzystaniu z przejść z wyłączonymi światłami.
Na skrzyżowaniach sygnalizacja została przełączona w tryb stałoczasowy (światła zmieniają się w stałych odstępach czasu, piesi i rowerzyści nie muszą korzystać z przycisków do zmiany światła na zielone).
Przyciski zostały wyłączone i odpowiednio zabezpieczone.