Przebudowa ulicy Rodła - konsultacje

21.09.2020
Przebudowa ulicy Rodła - konsultacje
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje o rozpoczęciu procesu formalnego związanego z przebudową ul. Rodła. W pierwszej kolejności przygotowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zapraszamy mieszkańców miasta, w szczególności przedstawicieli firm zlokalizowanych w rejonie ulic Rodła i Ofiar Katynia - do składania uwag i pomysłów dotyczących projektu przebudowy na adres mailowy: sekretariat@zdiz.pila.pl. Czas trwania konsultacji: do 30 października 2020 r.

Przebudowa ulicy Rodła to kontynuacja zadania inwestycyjnego, wykonanego w 2017 r. (odcinek po drugiej stronie ulicy Podchorążych w rejonie zabudowy szeregowej). Obecnie planowana jest przebudowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podchorążych w kierunku ulicy Zesłańców Sybiru. Obejmie jezdnię wraz z nową podbudową i odwodnieniem. Realizacja inwestycji planowana jest na 2021 r. Szacowany koszt przebudowy to 1,5 mln zł.