Przebudowa ulicy Wysokiej - konsultacje

16.09.2020
Przebudowa ulicy Wysokiej - konsultacje
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje o rozpoczęciu procesu formalnego związanego z przebudową ul. Wysokiej. W pierwszej kolejności przygotowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zapraszamy mieszkańców miasta, w szczególności przedstawicieli osiedla Staszyce do składania uwag i pomysłów dotyczących projektu przebudowy na adres mailowy: sekretariat@zdiz.pila.pl. Czas trwania konsultacji: do 30 października 2020 r.
Przebudowa ulicy Wysokiej planowana jest na odcinku od skrzyżowania z ulicą Henryka Siemiradzkiego do ulicy Brzozowej. Obejmie jezdnię wraz z nowym odwodnieniem, chodniki, pobocza oraz lokalizację przejść dla pieszych. Realizacja inwestycji planowana jest na 2021 r.