Uwaga! Malowanie na drodze!

17.05.2021
Uwaga! Malowanie na drodze!
Eksploatacja dróg sprawia, że pewne ich elementy wymagają napraw i odtworzenia. Tak też jest z oznakowaniem poziomym jezdni, które po okresie zimowym wymaga ponownego wymalowania i uzupełnienia. Prace takie prowadzone są w okresie suchym i ciepłym, który właśnie nastąpił.
Siłą rzeczy prowadzi to do pewnych utrudnień w ruchu, jednak staraniem naszym i naszego wykonawcy chcemy takie utrudnienia minimalizować. Większość prac prowadzona będzie w porach dnia o małym ruchu samochodów. Obejmą one nie tylko ulice, ale również przejazdy rowerowe (oznakowane farbą czerwoną).

Niemniej za wyrozumiałość wobec wszelkich utrudnień dziękujemy.