Pojemniki na odzież

20.04.2021
Pojemniki na odzież
Troszcząc się o bezpieczeństwo na drogach i ich estetykę Zarząd Dróg i Zieleni w Pile prowadzi działania mające na celu zapewnienie porządku w pasach przydrożnych. Niestety w ostatnim czasie dość sporym utrapieniem były pojemniki na odzież używaną ustawiane
w różnych częściach miasta, które zaburzały estetykę przestrzeni miejskiej. Wokół pojemników często tworzyły się dzikie wysypiska śmieci, nie były one też opróżniane na bieżąco.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile podjął szereg działań formalnych celem uregulowania przedstawionej sytuacji. Pojemniki z odzieżą były bowiem lokalizowane w pasach drogowych nielegalnie. Jednocześnie uprzątnęliśmy teren wokół kontenerów z odzieżą, dzięki czemu estetyka takich miejsc znacząco się poprawiła. Zapraszamy do fotorelacji!

Przypominamy, że w świetle obowiązujących przepisów lokalizacja urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym w pasie drogowym wymaga uzyskania zgód i  wnoszenia  opłat.

Za sprawą naszych działań pojemniki usunięto z następujących ulic: Rodakowskiego, Lelewela, Konarskiego, Wyspiańskiego, Medycznej, Hutniczej, Długosza, Chodzieskiej, Salezjańskiej, Dzieci Polskich, Asnyka, Kadetów, Kossaka, Reja, Wiatracznej, Ludowej, alei Wojska Polskiego.