Groby do likwidacji

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje, że wpłaty z tytułu opłat za prawo do grobu (pokładne) na cmentarzu komunalnym lub ich ponowienie, należy dokonywać na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła numer 09 1020 4027 0000 1202 1119 6104Każdorazowo w tytule wpłaty należy podać następujące informacje: nazwiska i imiona osób pochowanych w grobie, nr kwatery oraz dane osoby, na którą ma być wystawiona faktura i umowa o przedłużenie prawa dysponowania grobem. W przypadku wątpliwości bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 212 52 94 lub pytania kierować drogą mailową na adrescmentarze@zdiz.pila.pl

Poniżej znajdują się listy grobów nieopłaconych i przeznaczonych do likwidacji. Listy  w wersji papierowej wywieszone są w Dziale Cmentarzy przy ul.Motylewskiej 13A,